Carrièremogelijkheden bij TI-NL: werken in een dynamische en veelzijdige omgeving bij een wereldwijd opererende NGO. Bekijk hieronder welke vacatures momenteel open staan.

Lid Kascommissie TI-NL
Transparency International Nederland (TI-NL) is een vereniging en maakt onderdeel uit van civil society organisation Transparency International (TI), de grootste internationale anti-corruptie organisatie. TI-NL houdt kantoor in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam en wordt ondersteund door een professionele staf (ongeveer 2 fte). Corruptie definiëren we als misbruik van toevertrouwde macht voor persoonlijk gewin, waardoor we ons naast omkoping bezig houden met zaken als transparantie, integriteit en verantwoordingsplicht. TI-NL heeft thans 200 individuele leden, 13 institutionele leden (ABN AMRO, Brunel, FMO, Schiphol, NBA, Norton Rose Fulbright, Koninklijk Instituut voor de Tropen, People Intouch, IIA, Siemens, KAS BANK, Unilever en Yokogawa) en is groeiende.

TI-NL heeft een divers ledenbestand met leden die actief meedenken en doen om de doelen van de organisatie na te streven. Momenteel vormen twee leden van TI-NL de Kascommissie, die op jaarlijkse basis een financiële controle uitvoert over de jaarrekening en meehelpt de financiële situatie van TI-NL gezond te houden. Thans vindt een transitie plaats naar een externe controle door een administratiekantoor en accountant. De werkzaamheden van de Kascommissie zullen dus met name in de advieshoek komen te liggen.

Als lid van de Kascommissie van TI-NL werkt u samen met twee leden van de Kascommissie, waarna na een korte overlap één van de huidige leden zal aftreden.

Profiel lid kascommissie
Wij zoeken een kandidaat die aan de volgende criteria voldoet:
• deelt de waarden, missie en visie van TI-NL en draagt deze actief uit;
• heeft affiniteit met de doelstellingen en de werkwijze van Transparency International;
• heeft affiniteit met het werkveld (corruptie, transparantie en integriteit);
• heeft bij voorkeur enige bestuurlijke ervaring;
• is communicatief vaardig;
• heeft een open oog en oor voor de vereniging;
• heeft een “hands-on” mentaliteit;
• heeft ervaring als Register Accountant (RA) of Accountant Administratieconsulent (AA);
• beschikt over brede vaktechnische kennis;
• is naar verwachting 15 uur per jaar beschikbaar voor overleg over het financiële beleid van TI-NL.

Deze functie is onbezoldigd. Wat kunt u als lid van de kascommissie van TI-NL verwachten?

• een inspirerende en zinvolle functie binnen een interessante en relevante (internationale) organisatie, met een groot netwerk;
• de mogelijkheid en ruimte om bij te dragen aan het ontwikkelen van een ambitieuze organisatie en de anti-corruptie beweging in Nederland;
• een professioneel landelijk opererend bureau;
• vergoeding van gemaakte kosten.

Leden van de kascommissie zijn of worden lid van TI-NL. De kandidaat stelt zich in principe beschikbaar voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid het lidmaatschap van de kascommissie met nogmaals 3 jaar te verlengen.

Reageren?
Voelt u zich aangesproken door bovenstaande en bent u bereid zich in te zetten voor een corruptievrij Nederland, stuur uw CV dan naar: asb@transparency.nl Meer informatie over de functie kunt u verkrijgen via algemeen directeur Anne Scheltema Beduin (asb@transparency.nl of 06-42125222).

Commissieleden Young TI
Na de zomer 2017 zullen we de eerste Young TI-commissie vormen. We zijn op zoek naar kandidaten onder de 35 jaar die zich hard willen maken in de strijd tegen corruptie. Van deze eerste kandidaten verwachten wij veel creativiteit en daadkracht. Het is belangrijk dat duidelijke doelen voor Young TI worden geformuleerd en een goede basis wordt gelegd voor de toekomst. Ook wordt verwacht dat de kandidaat zich 2 dagen per maand bezighoudt met de functie.

Omdat de commissie dit jaar wordt gevormd zal de invulling van de functies worden bepaald door de aanstaande commissie in overleg met TI-NL. We hopen dat dit aankomend bestuur invulling gaat geven aan de volgende zaken: activiteiten (sport, film, discussie); acties; Young TI-netwerk opbouwen; studieprojecten; artikelen en blogs schrijven; carrière events.

Op de volgende functies kan worden gereageerd:
• Voorzitter
• Secretaris (Vice-Voorzitter)
• Penningmeester
• Commissielid Fondsenwerving & Communicatie
• Commissielid Projecten & Activiteiten

Deze functies zijn onbezoldigd.

Voorzitter Young-TI
Wij zijn op zoek naar een voorzitter met een prettige uitstraling die weet te verbinden en ‘to the point’ is.

De voorzitter is het gezicht van de commissie. Zij/Hij heeft de volgende taken:
• Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd
• Is sterk gericht op het behalen van doelen
• Leidt vergaderingen en gaat oplossingsgericht te werk
• Houdt de doelstellingen en de implementatie ervan in de gaten
• Vertegenwoordigt de commissie bij officiële gelegenheden
• Ondersteunt de andere bestuursleden

Secretaris (Vicevoorzitter) Young TI
Wij zijn op zoek naar een secretaris met sterke schrijfkunsten. Iemand die graag correspondeert en het geweten en geheugen van de commissie is.

De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Hier horen de volgende taken bij:
• Schrijft mails en andere stukken van de commissie
• Bewaart de ontvangen mails en bewaart afschriften van verzonden brieven
• Maakt verslagen of notulen van vergaderingen
• Neemt taken van de voorzitter waar tijdens diens afwezigheid
• Stelt een jaarlijks plan van uitvoering op voor Young TI

Penningmeester Young TI
Wij zijn op zoek naar een penningmeester die exact is in het bijhouden van de kas, de realiteit in het oog kan houden bij projecten en creatief is in het zoeken naar mogelijkheden.

De penningmeester beheert het geld van Young TI en heeft de volgende taken:
• Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen
• Verricht en ontvangt betalingen
• Houdt het kas- en het bankboek bij
• Informeert de commissie over de financiële situatie binnen de stichting
• Maakt het financieel jaarverslag voor het bestuur van TI-NL en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting

Commissielid Fondsenwerving & Communicatie Young TI
Wij zijn op zoek naar een assertieve commissaris F&C met charisma, volharding en flinke dosis creativiteit. Enige vormgevende kennis is een pre.

De commissaris F&C is verantwoordelijk voor het werven van fondsen & de externe communicatie en heeft de volgende taken:
• Relaties onderhouden met onze partners
• Uitvoeren van PR-werkzaamheden
• Verrichten van redactie werkzaamheden
• Selecteren van potentiële fondsen
• Overtuigen van potentiële fondsen en partners
• Opbouwen van een netwerk

Commissielid Fondsenwerving & Communicatie Young TI
Wij zijn op zoek naar een assertieve commissaris F&C met charisma, volharding en flinke dosis creativiteit. Enige vormgevende kennis is een pre.

De commissaris F&C is verantwoordelijk voor het werven van fondsen & de externe communicatie en heeft de volgende taken:
• Relaties onderhouden met onze partners
• Uitvoeren van PR-werkzaamheden
• Verrichten van redactie werkzaamheden
• Selecteren van potentiële fondsen
• Overtuigen van potentiële fondsen en partners
• Opbouwen van een netwerk

Commissielid Projecten & Activiteiten Young TI
Wij zijn op zoek naar een commissaris activiteiten met veel energie die een doorpakker is.

De commissaris activiteiten is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten en evenementen en heeft de volgende taken:
• Bedenken van inspirerende en activerende projecten en activiteiten
• Opstellen van een (jaar) planning Projecten en Activiteiten
• Terugkerende activiteiten vastleggen (hoe bruisender, hoe beter)
• Organiseren van evenementen en activiteiten
• Werven van deelnemers

Heb je interesse? Stuur een motivatiebrief (half A-4’tje), CV en twee ideeën voor Young TI in het eerste jaar vóór 1 oktober 2017 naar youngti@transparency.nl

Neem contact met ons op voor meer informatie.