rechtspraak

Symposium Klokkenluiden: de problematiek rond het melden van misstanden

Lotte RooijendijkEvenementen, Symposium

Op 21 april 2009 hield Transparency International Nederland (TI-NL) in het gebouw van het Ministerie van Financiën te Den Haag het Symposium Klokkenluiden. Met dit symposium beoogde TI-NL een bijdrage te leveren aan het debat dat op alle niveaus, zowel nationaal als internationaal, gevoerd wordt.

Voor een breed publiek van ruim 100 toehoorders – afkomstig uit het bedrijfsleven, advocatuur, accountancy, overheid en wetenschap – spraken 11 deskundigen over verschillende aspecten van de problematiek rond het melden van misstanden. Dit leverde uiteenlopende discussies op die tekenend zijn voor de complexiteit van het fenomeen van het klokkenluiden. De dag werd op bezielende wijze geleid door prof. Johan Wempe van Saxion Hogescholen, de Erasmus Universiteit en lid van TI-NL.

Het bestuur van TI-NL dankt alle aanwezigen en in het bijzonder de sprekers voor hun bijdragen. Tevens dankt het bestuur het Ministerie van Financiën en de Van den Bergh van Heemstede Stichting, zonder welke het symposium niet zou hebben kunnen plaatsvinden.

Overzicht programma en presentaties

21 april 2009

Programma Symposium Klokkenluiden
10:00 – 10:05

Opening door mr. Paul Arlman, voorzitter Transparency International Nederland

10:05 – 11:45

Panel 1

Promoting a culture of integrity in fighting corruption door dr. Cobus de Swardt, managing Director Transparency International

Klokkenluiden: Stand van Zaken door dr. Gjalt de Graaf, VU

Klokkenluidersregelingen en ethische meldpunten, Prof. Muel Kaptein, EUR

Klokkenluiders gevangen tussen verantwoordelijkheid en ontkenning, Prof. E. Lissenberg, UvA

11:45 – 12:00 Koffie
12:00 – 13:30

Panel 2

Klokkenluiden in de context van een groot multinational concern door mr. Jeroen Brabers, TNT Group Director Integrity

Integriteitsbeleid voor de overheid door drs. Alain Hoekstra, BIOS/CAOP

Klokkenluidersbeleid binnen de publieke sector door Alex Belling, Ministerie van Binnenlandse Zaken/BIOS

13:30 – 14:15 Lunch
14:15 – 16:00

Panel 3

Effectiviteit van een klokkenluidersregeling door dr. Sylvie Bleker-van Eyk, Deloitte

Rechtspositie van klokkenluidende werknemers door mr. Franck van Uden, advocaat bij Baker McKenzie

Rechtspositie van de aangeklaagde partij door mr. Jan Boone, advocaat

Rol van de pers in het klokkenluidersproces door drs. Bas Haan, Nova TV

SPREKERS

Alex Belling
Lange tijd werkzaam bij de Ministeries van Defensie en van Justitie. Vanaf 2002, coördinator van het overheidsbrede integriteitsbeleid op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), waar hij tevens het internationale integriteitsdossier behartigde. Voormalige coördinator van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS). Werkt thans bij BZK aan de totstandkoming van een nieuwe Klokkenluidersregeling voor een aantal overheidssectoren en binnen BIOS aan de realisering van verschillende integriteitsinstrumenten.

dr. Sylvie Bleker-van Eyk
Director Deloitte Center of Excellence on Compliance & Integrity. Tot 2008, Senior Manager Compliance Services, Ernst & Young. Lector, Rijksuniversiteit Utrecht. Studie Universiteit van Tilburg.

mr. Jan Boone
Advocaat te Wijk bij Duurstede. Daarvoor Coördinator Reclassering Dr. Meijers Vereniging te Amsterdam. Docent Permanente Opleiding (Advocatuur) in Suriname en Cuba. Docent opleiding makelaars te Utrecht. Gastdocent School voor Journalistiek en Politieschool Zutphen. Studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit in Utrecht.

mr. Jeroen Brabers
Group Director Integrity, TNT N.V. (sinds 2005). Daarvoor General Counsel en Corporate Secretary ge
weest en als zodanig onder meer verantwoordelijk voor Corporate Governance en Compliance. Sinds 1989 als Senior Legal Counsel en als Corporate Secretary bij Koninklijke PTT Nederland. Nauw betrokken bij de privatisering van laatstgenoemde, bij het openbare overnamebod op TNT Ltd. in 1996 en bij de afsplitsing van TNT Post Group N.V. in 1998 van KPN.
Advocaat in Amsterdam in augustus 1978. Van 1982 tot 1989 werkte hij bij een kleiner, gespecialiseerd juridisch adviesbureau in Den Haag.
Erasmus Universiteit Rotterdam en University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA.

dr. Gjalt de Graaf
Universitair docent Management en Organisatie aan de Vrije Universiteit. Lid van de onderzoeksgroep “Integriteit van Bestuur”.

drs. Alain Hoekstra
Onder meer werkzaam op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als adviseur van de Minister over het overheidsbrede integriteitsbeleid. Thans hoofd van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS), ondergebracht bij het CAOP, hèt kennis- en dienstencentrum op het terrein van arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen in het publieke domein. Daarnaast publicaties over en onderzoek naar het thema integriteit.

Prof. dr. Muel Kaptein
Directeur, KPMG Integrity & Investigation Services. Hoogleraar, RSM Erasmus Universiteit Rotterdam. Studeerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht en de RSM Erasmus Universiteit

Carel Kuyl
Nederlands televisiejournalist en omroepbestuurder. Begon omroeploopbaan begin jaren tachtig bij het discussieprogramma Het Capitool en de buitenlandrubriek Panoramiek van de NOS. Was buitenlandverslaggever, maakte documentaires en was medeoprichter van NOS Laat, NOVA en Zembla (NPS/VARA). In 1996 hoofd documentaires en later programmadirecteur van de NPS. In 2003 hoofdredacteur van NOVA. In april 2008 tevens hoofd informatieve programma’s van de NPS.

Prof. dr. Ellie Lissenberg
Emerita hoogleraar criminologie, Universiteit van Amsterdam. Nam op 15 februari 2008, na twintig jaar professoraat, afscheid met de rede Klokkenluiders en verklikkers. Werkte eerder onder meer bij de Nationale ombudsman als hoofd van de afdeling die klachten over justitie, politie en defensie onderzoekt.

dr. Cobus de Swardt
Managing Director, Transparency International (TI). Daarvoor Director of Global Programmes. Socioloog, werkzaam op de gebieden van globalisatie, ontwikkelingsbeleid, internationale betrekkingen en multinationaal management. Heeft onderwezen aan universiteiten in Australië, Duitsland, Japan en Zuid-Afrika. Heeft in verschillende landen gewerkt voor multinationale ondernemingen, vakbonden en wetenschappelijke instituten als manager en onderzoeker.
Was in de ’80-er en ’90-er jaren actief betrokken bij de strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Voorzitter van het Afrikaans Nationaal Congres in Kaapstad. Leidde het Chronic Poverty Research Centre, een internationaal netwerk voor onderzoeks- en ontwikkelingsbeleid in Zuid-Afrika.

mr. Franck van Uden
Advocaat bij Baker & McKenzie, Amsterdam. Daarvoor Legal Counsel American Standard, Brussel. Studie Pallas Consortium, Universiteit van Amsterdam, University of Westminster en Universiteit Maastricht. Deed rechtsvergelijkend onderzoek naar de positie van klokkenluiders in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Adviseert en procedeert ten behoeve van werkgevers, werknemers en ondernemingsraden onder meer over klokkenluiden.

Prof. dr. Johan Wempe
Lector Governance aan Saxion en als hoogleraar verbonden aan de Erasmus Universiteit in het kader van een aantal promotieonderzoeken.