TI-NL beoogt corruptie zichtbaar te maken en daardoor beleidsmakers, ondernemingen én burgers te stimuleren om zich voor een effectieve corruptiebestrijding, onder andere door het publiceren van onderzoeksrapporten, policy-papers, artikelen en opiniestukken over corruptiegevoelige kwesties.


Maak hieronder een keus uit onze verschillende soorten publicaties.

Rapporten


Verkennend Onderzoek Educatie in Ethiek en Integriteit in het Hoger Onderwijs

Download en bekijk

Access denied?

Availability and accessibility of beneficial ownership data in the European Union Download en bekijk

Integrity Close to Citizens

Download en bekijk

Integrity Watch Nederland Nationaal Rapport 2020

Download en bekijk

Debugging Democracy Report 2020

Download en bekijk

SDG 16 Shadow Report 2020

Download en bekijk

Whistleblowing Frameworks 2019

Download en bekijk

Transparency in Corporate Reporting: TRAC 2018

Download en bekijk

Best Practice Guide for Whistleblowing Legislation

Download en bekijk

Dutch EU Presidency

Anti-Corruption Scorecard Download en bekijk

Whistleblowing Frameworks 2017

Assessing Dutch Publicly Listed Companies Download en bekijk

Behind the Scenes

Beneficial Ownership Transparency in the Netherlands Download en bekijk

Transparency in Corporate Reporting

Assessing Publicly Listed Dutch Companies Download en bekijk

Responsible Lobbying Guide

A Short Guide to Ethical Lobbying Download en bekijk

Telecombedrijven kunnen meer doen tegen corruptie

Download en bekijk

Extreme corruptierisico’s defensiesector Midden Oosten

Download en bekijk

Integriteitsproblemen Sint Maarten

Download en bekijk

Twintig grote exportlanden voldoen niet aan hun verplichtingen

Download en bekijk

Ontwikkelingen rondom corruptiebestrijding in Nederland

Download en bekijk

Verzekeraars: Kijken in de spiegel!

Download en bekijk

Ontneming in verschillende EU landen

Download en bekijk

TI-UK Defence Companies Anti-Corruption Index

Download en bekijk

Ongereguleerd lobbyen in Europa werkt corruptie in hand

Download en bekijk

Rapport TI-NL over Lobbyen in Nederland

Download en bekijk

Is uit het oog uit het hart? Corruptie risico’s bij werken met agenten

Download en bekijk

Maar 4 landen handhaven daadwerkelijk het OECD-Verdrag

Download en bekijk

45% van de wettelijke controles accountants ‘onvoldoende’

Download en bekijk

Corruptie kost 1 biljoen dollar en 3,6 miljoen levens

Download en bekijk

Handboek voor het gebruiken van de UNCAC tegen corruptie

Download en bekijk

Corruptie: niet herkende bedreiging van internationale veiligheid

Download en bekijk

De controle van anti-corruptie programma’s

Download en bekijk

Ondernemen zonder corruptie

Download en bekijk

Countering Small Bribes – TI’s new guidance

Download en bekijk

National Integrity System Assessment – Netherlands

Download en bekijk

Position Papers


Reactie TI-NL op consultatie Wet klokkenluidersregeling rechtspraak

Download en bekijk

Reactie TI-NL op NL standpunt EU anti-corruptiepakket

Download en bekijk

Inbreng TI-NL en partners op Rule of Law consultatie 2024 van de Europese Commissie

Download en bekijk

Working paper TI-NL – zelfonderzoek en zelfmelden

Download en bekijk

Reactie op modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel

Download en bekijk

Gezamenlijke reactie op Wijzingswet beperking toegang UBO-registers

Download en bekijk

Reactie TI-NL op wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen

Download en bekijk

Commentaar tweede nota van wijziging ter implementatie van EU-klokkenluidersrichtlijn

Download en bekijk

Commentaar implementatievoorstel EU-klokkenluidersrichtlijn

Download en bekijk

Reactie consultatievoorstel Wijziging Wet Hvk ter implementatie EU-richtlijn

Download en bekijk

Nota Evaluatie Wet Huis voor klokkenluiders en herinrichting Huis

Download en bekijk

Reactie op rapport Van Zutphen over functioneren Huis voor Klokkenluiders (dec. ’19)

Download en bekijk

Building on the EU Directive for Whistleblower Protection

Download en bekijk

Green Paper Responsible Repatriation

Download en bekijk

Wetsvoorstel Implementatiewet Registratie Uiteindelijk Belanghebbenden

Download en bekijk

Whistleblower Protection in the EU: Analysis of and Recommendations on the Proposed EU Directive

Download en bekijk

Position Paper Belastingontduiking en Belastingontwijking

Download en bekijk

Brief publieke Country-by-Country Reporting

Download en bekijk

Evaluatie Wet Huis voor klokkenluiders

Download en bekijk

Consultatie Implementatiewet registratie Uiteindelijk Belanghebbenden

Download en bekijk

Corruptiebestrijding in Nederland 2.0

Download en bekijk

Position Paper Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen

Download en bekijk

Position paper TI-NL – Wet Huis voor Klokkenluiders

Download en bekijk

Brief bescherming melders 27 januari 2015

Download en bekijk

Brief bescherming melders 6 oktober 2014

Download en bekijk

Evaluatierapport Berenschot Adviespunt

Download en bekijk

Brief Eerste Kamer Wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders

Download en bekijk

Brief Initiatiefnemers Wet Huis voor klokkenluiders

Download en bekijk

Brief Eerste Kamer Klokkenluiders

Download en bekijk

Discussienota wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders

Download en bekijk

2: Tone at the Top

Download en bekijk

1: Veilig Melden

Download en bekijk

Overig


Brief aan GRECO over gebrek aan transparantie belangen Nederlandse Kamerleden

Download en bekijk

Open brief aan Dilan Yeşilgöz (J&V) over de Nederlandse inzet op de UNCAC COSP10

Download en bekijk

Oproep tot interventie in HvJEU-procedure tegen gouden paspoortregeling Malta

Download en bekijk

Brief Yesilgöz over bescherming klokkenluiders in strijd tegen ondermijnende criminaliteit

Download en bekijk

Commentaar op Handreiking regeringscommissaris Hamer – Meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Download en bekijk

Brief aan Mariëtte Hamer tekortkoming wet Bescherming Klokkenluiders

Download en bekijk

Amicusbrief vervolging Shell in corruptiezaak OPL 245

Download en bekijk

Oproep aan Tweede Kamer namens klokkenluiders

Download en bekijk

Brief schriftelijke inbreng UBO-register

Download en bekijk

Brief Financiën LEI-register

Download en bekijk

Speak Up guidelines for employees

Download en bekijk

Speak Up Guidelines for employers

Download en bekijk

Brief aan Minister Ollongren (BZK) over erkenning klokkenluider Frits Veerman

Download en bekijk

Brief aan Minister Blok (BuZa) over Eritrees ambassadekantoor

Download en bekijk

Brief voortgang Huis voor Klokkenluiders

Download en bekijk

Brief Making Whistleblowing work for Europe

Download en bekijk

Reactie consultatie uitbreiding benadelingsverbod klokkenluiders

Download en bekijk

Brief over bestemming gelden VimpelCom

Download en bekijk

Brief over het Huis voor Klokkenluiders 2.0

Download en bekijk

Strategie 2020 Transparency International

Download en bekijk

TI-NL uit opnieuw zorgen Wet Huis Klokkenluiders

Download en bekijk

Brief Klokkenluiders ICC, VNO-NCW, VEUO, LVVV, VCO en TI-NL

Download en bekijk

Corruptiebestrijding is eigen belang

Download en bekijk

Column Volkskrant – Hoe de mist blijft hangen in Den Haag

Download en bekijk

‘Don’t get bitten by the FCPA’

Download en bekijk

‘Accountancy en corruptie zijn als water en vuur’

Download en bekijk

Neem contact met ons op voor meer informatie.