Op 8 februari organiseert TI-NL “Bouwen aan vertrouwen”, een rondetafel over Politieke Integriteit.

cpi 2020 Aankondiging: lancering CPI 2020 op 28 januari 2021 Amsterdam, 20 januari 2021 - Volgende week, op 28 januari, zal de Corruption Perceptions Index 2020 van Transparency International wereldwijd gelanceerd worden. Elk jaar beoordeelt de index 180 landen op het niveau van corruptie in hun publieke sector en worden deze landen gerangschikt. In 2019 voerden Denemarken en Nieuw-Zeeland de ranking aan als meest... Aankondiging: lancering CPI 2020 op 28 januari 2021 Global Strategy De TI Global Strategy 2021-2030 is een feit Amsterdam, 15 januari 2021 – Transparency International Nederland maakt deel uit van een wereldwijde beweging met een gezamenlijke missie: een wereld vrij van corruptie. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van alle Transparency International chapters werd de Global Strategy voor de jaren 2021-2030 vastgesteld met de titel Holding Power to Account: Macht ter verantwoording roepen. De... De TI Global Strategy 2021-2030 is een feit UBO Oproep aan UNGASS 2021: UBO-registers als wereldwijde norm Amsterdam, 14 januari 2021 - Op International Anti-Corruption Day 2020 is een groep vooraanstaande economen, vakbonden en maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met mensenrechten, armoede en zakelijke integriteit, samengekomen om een einde te maken aan het misbruik door lege vennootschappen. Zij roepen UNGASS 2021 op om van gecentraliseerde UBO-registers een wereldwijde norm te maken.... Oproep aan UNGASS 2021: UBO-registers als wereldwijde norm politieke integriteit “Bouwen aan vertrouwen”: TI-NL organiseert rondetafel over politieke integriteit Op 8 februari a.s. organiseert Transparency International Nederland (TI-NL) samen met WKPA een rondetafelgesprek over politieke integriteit. Met de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 om de hoek wil TI-NL in gesprek gaan over oplossingen om meer integriteit en transparantie in de Nederlandse politieke arena te brengen. Door het uitwisselen van best practices en het samenbrengen van experts, stakeholders en vertegenwoordigers... “Bouwen aan vertrouwen”: TI-NL organiseert rondetafel over politieke integriteit corruptiepreventie SGI 2020: ruimte voor verbetering in Nederlandse corruptiepreventie Amsterdam, 13 januari 2021 - Op 28 januari a.s. zal Transparency International’s Corruption Perceptions Index 2020 gelanceerd worden. De CPI combineert data van dertien bronnen die allemaal een onderdeel van de perceptie van corruptie in de publieke sector beoordelen. Het is nog even wachten op de plaats van Nederland op de internationale ranking van... SGI 2020: ruimte voor verbetering in Nederlandse corruptiepreventie Klokkenluiders Minister Ollongren reageert op Nota TI-NL over tekortkomingen Wet Huis voor Klokkenluiders Amsterdam, 8 januari 2021 (door Lotte Rooijendijk en Jens Blom) - Onlangs heeft Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief naar de Tweede Kamer gestuurd als reactie op een Nota over de Wet Huis voor Klokkenluiders die Transparency International Nederland (TI-NL) in het voorjaar van 2020 verstuurde. De Nota betreft de evaluatie... Minister Ollongren reageert op Nota TI-NL over tekortkomingen Wet Huis voor Klokkenluiders

Transparency International Nederland (TI-NL) is de Nederlandse afdeling van Transparency International (TI), een internationale niet-gouvernementele organisatie (NGO) die als taak heeft wereldwijd corruptie te bestrijden.

Wat is corruptie?

Corruptie is het misbruik maken van toevertrouwde macht voor persoonlijk gewin. Het schaadt iedereen wiens leven(sonderhoud) of geluk afhankelijk is van de integriteit van mensen in een gezagspositie. Corruptie kan vele gedaanten aannemen en in verschillende culturen en landen voor uiteenlopende problemen zorgen.

Lees meer

Onze organisatie

TI-NL richt zich op een wereld waarin de overheidsdiensten, de politieke wereld, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld én burgers vrij van corruptie zijn. Hierbij wordt sterk gekeken naar verbetering van integriteit, transparantie en verantwoording in de Nederlandse samenleving.

Lees meer

Wat kan jij doen?

Word lid of kom in actie! TI-NL is een vereniging met ondersteunende leden. Daarnaast hebben we donateurs. Sinds 2014 heeft TI-NL een Institutioneel Integriteitsforum (2IF), dat inmiddels 12 leden telt. Sinds 2016 heeft TI-NL een speciaal lidmaatschap voor jongeren tot 35 jaar, Young-TI.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom corruptie en schrijf je in voor de TI-NL nieuwsbrief!