Wilt u een misstand melden of heeft u vragen over het melden van een misstand? In principe doet u dat eerst binnen uw eigen organisatie. Mocht u daar geen of onvoldoende gehoor vinden, dan kunt u uw vermoedens bij een externe instantie melden.


TI-NL is in beginsel geen instantie waarbij meldingen gedaan kunnen worden. Daarvoor verwijzen wij u graag door. U kunt contact opnemen met:

  • het Huis voor Klokkenluiders, waar u tevens belangrijke informatie vindt over het meldproces en uw rechten en plichten;
  • melden via Publeaks, via welk systeem u anoniem kunt lekken naar de pers.
Corruptie is het misbruik van toevertrouwde macht voor persoonlijk gewin. Corruptie schaadt iedereen wiens leven, levensonderhoud of geluk afhankelijk is van de integriteit van mensen in een gezagspositie.Transparency International

Bent u een instantie en hebt u nog geen intern meldsysteem of wilt u graag advies over uw interne meldsysteem? Dan kunt u contact op met de organisatie People Intouch, waar u informatie over het SpeakUp systeem kunt krijgen.