Transparency International Nederland (TI-NL) heeft een geregistreerde ANBI-status. We zijn financieel onafhankelijk en we ontvangen bijdrages van verschillende inkomstenbronnen waaronder fondsen, bedrijven, leden en individuen om ons werk mogelijk te maken.

Onze opvattingen en meningen zijn volledig gebaseerd op eigen onderzoek en onafhankelijk van onze sponsoren. Elke sponsor die het onafhankelijke karakter van TI-NL kan onderschrijven is in principe welkom om bij te dragen aan de doelen van de organisatie. Wij nemen echter geen geld of diensten aan van entiteiten die onze onafhankelijkheid of die van de wereldwijde beweging van Transparency International trachten te beïnvloeden.

Wij zijn erg dankbaar voor hen die in 2021 financieel hebben bijgedragen aan het werk van TI-NL. Het zijn deze contributies die het mogelijk maken het werk van Transparency International Nederland voort te zetten.

Graag geven wij publiekelijk inzage in alle donaties van €1,000 of meer. Een overzicht is hier terug te vinden.

Voor een volledig overzicht van onze inkomsten refereren we graag naar onze jaarrekening van 2021.