Transparency International Nederland geeft graag inzicht in hoe wij uw data gebruiken. U kunt in de onderstaande privacyverklaring meer terugvinden hierover.

Contactgegevens

Koninklijk Instituut voor de Tropen
Kamer 2D-3
Mauritskade 64
1092 AD Amsterdam
+31 (0)6 81 08 36 27

Persoonsgegevens die wij verwerken

Transparency International Nederland verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De diensten omvatten onder meer het afnemen van een lidmaatschap, het gebruik maken van onze website, inschrijving en deelname aan een evenement en/of inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk kunnen verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer (IBAN)
– Lidnummer
– Login ID

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Transparency International Nederland verzamelt noch verwerkt bijzondere of gevoelige persoonsgegevens (zoals gegevens over ras, medische gegevens of religie).

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouder(s) of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u vermoedt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via communicatie@transparency.nl, dan wordt deze informatie deze direct na de constatering hiervan verwijderd.

Doel verwerking van persoonsgegevens

Transparency International Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Het afsluiten van een lidmaatschap;
– Het afhandelen van uw betaling;
– Het verzenden van onze nieuwsbrief en updates over de organisatie;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Transparency International Nederland maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen om besluiten te vormen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Transparency International Nederland) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Transparency International Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

Bewaartermijnen voor persoonsgegevens leden: Opslagtermijn Doel
Personalia Einde lidmaatschap + 3 maanden Vervullen van lidmaatschap, personaliseren nieuwsbrieven
Adres Einde Lidmaatschap + 3 maanden Vervullen van lidmaatschap, berichtgeving
E-mailadres Eind Lidmaatschap + 3 maanden Versturen mailings en facturen
Facturen Einde lidmaatschapsjaar + 7 jaar Fiscale bewaarplicht administratie
Telefoonnummer Eind Lidmaatschap + 3 maanden Versturen mededelingen per SMS, contact onderhouden.
Bewaartermijnen voor nieuwsbrieflezers:
Personalia Afmelden nieuwsbrief of tot 1 jaar na lezen laatste nieuwsitem Personaliseren nieuwsbrieven
E-mailadres Afmelden nieuwsbrief of tot 1 jaar na lezen laatste nieuwsitem Versturen nieuwsbrief
Bewaartermijnen voor deelnemers evenementen:
Personalia Tot 1 jaar na het evenement Personaliseren communicatie rondom evenement
E-mailadres Tot 1 jaar na het evenement Communicatie rondom evenement
Bewaartermijnen voor emailcorrespondentie algemene TI-NL e-mailadressen:
Personalia Tot zes maanden na afhandeling Afhandelen communicatie
E-mailadres Tot zes maanden na afhandeling Afhandelen communicatie
Eventuele aanvullende gegevens in bijlages en/of inhoud email Tot zes maanden na afhandeling

Indien ongevraagde emails beschermde gegevens bevatten worden deze direct na de constatering hiervan verwijderd

Afhandelen communicatie

Delen van persoonsgegevens met derden

Transparency International Nederland deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van one diensten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Transparency International Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Voor onze ledenadministratie maken wij gebruik van Banster, voor contributiebetalingen, automatisch incasso, en donaties gebruiken wij services van de Rabobank.

Verwerker Banster Savvy Congress Rabobank (regio Den Haag)
Adres Celebesstraat 12 PO Box 226 Eleanor Rooseveltlaan 29
2585 TJ 3340 AE 2719 AB
Den Haag Hendrik-Ido-Ambacht Zoetermeer
Doel Leden- en contactadministratie, ledenplatform, evenementregistraties en verzenden nieuwsbrieven Registratie webinar Blowing the Whistle Automatisch incasso
Gegevens Personalia Personalia Personalia
Adres E-mailadres Bankrekeningnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Studie / werk

Cookies

Op onze website worden cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Tag Manager
Naam: gtm.js
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Transparency International Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar communicatie@transparency.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar maximaal binnen vier weken, op uw verzoek.

Intern klachtenreglement

Transparency International Nederland wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging persoonsgegevens

Transparency International Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via: communicatie@transparency.nl.