TI-NL zoekt een nieuwe directeur!

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Heb jij affiniteit met de missie van Transparency International en wil je leiding geven aan de strijd tegen corruptie in Nederland? Transparency International Nederland is per direct op zoek naar een directeur. Herken jij jezelf in het profiel en de functie-eisen van deze vacature? Dan komen wij graag met jou in contact!

Bekijk de volledige vacature hier.

Commissieleden:

Gezocht: commissielid Netwerk Integriteit (vrijwillig)

Transparency International Nederland heeft in 2019 de commissie Netwerk Integriteit opgericht. Deze commissie wil het begrip integriteit introduceren in onderwijsprogramma’s en wil bevorderen dat in opleidingstrajecten in het academisch en hoger (beroeps-)onderwijs meer wordt gedaan aan de vorming van het moreel kompas van leraren en studenten.

TI-NL zoekt twee jongere leden om deel te nemen aan deze commissie. Doel van de commissie is het bevorderen dat in onderzoeks- en opleidingstrajecten in het hoger onderwijs in Nederland beroepsethiek en integriteit meer aandacht krijgen, zodat studenten beter zijn toegerust voor hun integriteitskeuzes en worden voorbereid op de ethiek van hun beroep. De commissie Netwerk Integriteit heeft de volgende taken:

  • Inventariseren of en hoe (beroeps)ethiek en integriteit in onderwijscurricula is opgenomen.
  • Het initiëren van een onderzoeksagenda.
  • Het ontwikkelen van activiteiten zoals bijeenkomsten over het bevorderen van integriteit in de diverse curricula en formulering van onderwijs- en onderzoeksvragen en het medewerking verlenen aan onderwijs.
  • Faciliteren van ondersteuning aan afstudeerscripties.
  • Periodieke rapportage aan het bestuur over de voortgang van de activiteiten, producten en resultaten van de commissie.

De commissie bestaat momenteel uit 5 leden uit de wereld van het onderwijs, beroepsethiek en de publieke en private sector. De commissie komt iedere twee maanden bijeen en afhankelijk van projecten etc. soms regelmatiger.

Van jou als commissielid wordt verwacht dat je deel neemt aan de bijeenkomsten en daarin meedenkt over de doelstellingen en de uit te voeren taken. In overleg kun je ook meehelpen met uitvoerend werk, zoals het opzetten van onderzoek, het organiseren van bijeenkomsten of schrijven van notities. De tijdsbesteding zal naar verwachting ongeveer neerkomen op tenminste 2 uur per week. Het betreft een vrijwilligersfunctie met reiskostenvergoeding.

Heb je interesse? Stuur dan snel een korte motivatie (max. 150 woorden) en CV naar communicatie@transparency.nl

Neem contact met ons op voor meer informatie.