[Gesloten] Vacature: Transparency International Nederland zoekt nieuwe bestuursleden

TI-NL is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden ter versterking van het huidige bestuur. Als lid van het bestuur van TI-NL heeft u affiniteit met het bestrijden van corruptie en werkt u samen met de andere bestuursleden, de directeur en de medewerkers en stagiairs op het kantoor (in het Tropeninstituut), de internationale organisatie in Berlijn en Brussel en diverse vrijwilligers in de strijd tegen corruptie. Herkent u zichzelf in het profiel van deze vacature? Dan komen we graag met u in contact!

 • Startdatum: in overleg
 • Duur: max. 2 bestuurstermijnen van elk drie jaar
 • Beschikbaarheid: enkele uren per week (grotere beschikbaarheid strekt tot aanbeveling)
 • Locatie: Nederland
 • Sluitingsdatum: 10 januari 2021

Organisatieomschrijving

Transparency International Nederland (TI-NL) is een Nederlandse NGO die onderdeel uitmaakt van civil society organisation Transparency International (TI), wereldwijd de grootste anti-corruptie organisatie. TI-NL houdt kantoor in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam en wordt ondersteund door een professionele staf (ongeveer 3 fte). De financiering van TI-NL is afkomstig van individuele leden, institutionele leden en een aantal fondsen. De prioriteiten van TI-NL zijn vastgelegd in de Strategie 2019-2022. De komende jaren wil TI-NL gaan groeien om zich nog actiever hard te kunnen maken voor integriteit en transparantie.

TI-NL zet zich in voor een wereld waarin de overheidsdiensten, de politiek, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en het dagelijkse leven van mensen vrij zijn van corruptie. Daartoe wordt gestreefd door verbetering van transparantie, integriteit en verantwoordingsplicht in de Nederlandse samenleving en daarbuiten. Wij doen dat door ons dagelijks bezig te houden met de controle van de overheid en het bedrijfsleven, door onderzoek te doen, door het bewustzijn van burger, bedrijfsleven en overheid te vergroten, door voorlichting te geven en door te lobbyen voor effectiever beleid en betere wetgeving.

Profiel bestuursleden TI-NL

Wij zoeken kandidaten die aan de volgende criteria voldoen:

 • delen de waarden, missie en visie van TI-NL, dragen deze actief uit en hebben affiniteit met de doelstellingen en de werkwijze van Transparency International;
 • hebben affiniteit en bij voorkeur ervaring met en goede inhoudelijke kennis van het werkveld of zijn in staat dit op korte termijn eigen te maken (corruptie, transparantie en integriteit);
 • zijn enkele uren per week beschikbaar, soms op ad hoc basis en gedurende kantooruren;
 • hebben bestuurlijke ervaring en kwaliteiten en een "hands-on" mentaliteit;
 • zijn in beginsel bereid om, waar nodig en mogelijk, in voorkomende concrete gevallen ondersteuning te geven aan het kantoor van TI-NL;
 • zijn communicatief vaardig, zijn teamspelers en hebben een open oog en oor voor de vereniging; staan actief in de samenleving en zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen;
 • geven inhoud aan de verantwoordelijkheden van het bestuur als toezichthouder en werkgever van de directeur/medewerker(s) en zijn bekend met de principes van good governance;
 • stellen zich onafhankelijk op en handelen zonder last of ruggespraak.

Specifieke wensen algemeen bestuurslid

 • Heeft ervaring of affiniteit met het aantrekken van fondsen;
 • Heeft kennis van transparantie en integriteit bij de (lokale) overheid;
 • Bezit een relevant netwerk in de publieke sector;
 • Heeft kennis van het inzetten van technologie als middel bij het bestrijden van corruptie;
 • Heeft ervaring met projectmanagement in een NGO-omgeving.

Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd. Wat kunt u als bestuurslid van TI-NL verwachten?

 • Een inspirerende en zinvolle bestuursfunctie binnen een interessante en relevante (internationale) organisatie, met een groot netwerk;
 • Enthousiaste en bevlogen medebestuursleden, waar in een prettige sfeer over zeer diverse aan corruptie gerelateerde thema’s wordt gesproken;
 • De mogelijkheid en ruimte om bij te dragen aan het ontwikkelen van een ambitieuze organisatie en de anti-corruptie beweging in Nederland;
 • Een professioneel landelijk opererend bureau;
 • Vergoeding van gemaakte kosten.

NB: Leden van het bestuur zijn of worden lid van TI-NL. De bestuursleden worden als zodanig benoemd door de Algemene Leden Vergadering. De kandidaten stellen zich in principe beschikbaar voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid het bestuurslidmaatschap met nogmaals 3 jaar te verlengen.

Reageren?

Voelt u zich aangesproken door bovenstaande en bent u bereid zich in te zetten voor een corruptievrij Nederland, stuur uw CV en motivatie dan uiterlijk op 10 januari 2021 naar TI-NL voorzitter Paul Vlaanderen (p.vlaanderen@transparency.nl).

Meer informatie over de bestuursfuncties kunt u verkrijgen via de voorzitter of algemeen directeur Lousewies van der Laan (l.vanderlaan@transparency.nl of 06 39 82 65 85).

Over de selectie en daarop volgende voordracht buigt zich een Selectiecommissie bestaande uit tenminste drie bestuursleden en – in een adviserende rol - de algemeen directeur. Bestuursleden worden uiteindelijk gekozen door de Algemene Leden Vergadering

Doorlopende Vacature: Stage TI-NL

Transparency International (‘TI’) zet zich in voor wereld waarin overheidsdiensten, de politieke wereld, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en het dagelijkse leven van mensen vrij van corruptie zijn. Vanuit het Nederlandse chapter wordt sterk gekeken naar verbetering van integriteit en verantwoordingsplicht in de Nederlandse samenleving. TI-NL is doorlopend op zoek naar stagiar(e)s die het vaste team kunnen bijstaan in haar werkzaamheden. Doorgaans zijn twee stagiar(e)s tegelijkertijd werkzaam bij TI-NL, met een zeer gevarieerd takenpakket.

Wie zoeken wij?

 • Een student die zich bevindt in de eindfase van een WO-bachelor of in een WO-master;
 • Die enthousiast, zelfstandig, proactief en breed inzetbaar is;
 • Inhoudelijk bij kan dragen aan diverse projecten;
 • Die in staat is inhoudelijke stukken te schrijven voor de website van TI-NL, in de Nederlandse taal.

Wat bieden wij?

 • Flexibele, dynamische en veelzijdige stage bij een wereldwijd opererende NGO;
 • Een prachtige werkomgeving in het Tropeninstituut in Amsterdam;
 • Onkosten- en reiskostenvergoeding;[1]
 • Kennismaking met uiteenlopende organisaties en netwerken;
 • Actief bijdragen aan maatschappelijk relevante onderwerpen;
 • Afwisselende werkzaamheden, zoals het schrijven van opiniestukken, het organiseren van bijeenkomsten, het doen van onderzoek en het aanschrijven van Kamerleden
 • Niet slechts inhoudelijke, maar ook organisatorische ervaringen opdoen.[2]

Praktische zaken

 • Bij voorkeur 2 tot 4 dagen in de week beschikbaar;
 • Gedurende minimaal 4 maanden, met kans op verlenging
 • Er zijn geen vereisten ten aanzien van de afstudeerrichting. Inhoudelijke kennis van de onderwerpen ‘corruptiebestrijding’ en ‘bevordering van integriteit’ is een sterke pré. Voorkeur gaat verder uit naar leden van Young-TI, de jongerenorganisatie van TI-NL.

Interesse? Stuur een e-mail met CV en korte motivatie naar Lousewies van der Laan, l.vanderlaan@transparency.nl. Vermeld hierbij expliciet de datum waarop je zou kunnen beginnen, de periode waarin je stage zou willen lopen en je wekelijkse beschikbaarheid.

[1] Op basis van werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten.

[2] Gedacht kan worden aan de organisatie van seminars, bijeenkomsten met leden van TI en vergaderingen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.