Uw donatie of schenking steunt dé corruptie waakhond van Nederland in haar missie tot het signaleren en bestrijden van machtsmisbruik, ter bescherming van de zwakken, ter bewaking van de sociale cohesie en om Nederlandse economische waardecreatie veilig te stellen.

DONEER VANDAAG!

Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die de vereniging financieel steunen met een jaarlijkse of eenmalige bijdrage. Dankzij jouw bijdrage is TI-NL in staat om de thema’s van 2015 concreet maken, onder meer door middel van het organiseren van bijeenkomsten en door deze thema’s onder de aandacht brengen bij beleidsmakers en de wetgever. TI-NL verzorgt lezingen en verricht onderzoek naar de perceptie van corruptie.

Direct doneren

U kunt via iDeal of creditcard doneren via onze speciale donatiepagina. Mocht u echter per banktransactie willen overschrijven, dan is dat uiteraard ook mogelijk. Uw donatie is van harte welkom op rekeningnummer (IBAN):

NL42 RABO 0350 0725 90

(Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer)

TI-NL geniet ANBI-status (RSIN/fiscaal nummer: 814129705), op grond waarvan donateurs hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.


Tevens is het mogelijk een donatie vast te leggen in een wederzijdse schenkingsovereenkomst, dan kun je jouw totale donatie als schenking aftrekken van de belasting. Op deze manier kun je tot wel de helft van jouw donatie van de Belastingdienst terugkrijgen. De schenkingsovereenkomst kun je hieronder downloaden.

Overeenkomst periodieke gift TI-NL

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen.