CPI 2009: correlatie tussen conflict en corruptie

Lotte RooijendijkCorruptie, CPI, Onderzoeken, Publicaties

De Corruption Perceptions Index (CPI) is het meest bekende onderzoek van Transparency International. De index, die met behulp van experts 180 landen en territoria rangschikt op het waargenomen niveau van corruptie in de publieke sector, gebruikt een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 zeer corrupt is en 10 staat voor corruptievrij. TI geeft vervolgens de behaalde score van landen weer in een ranglijst.

Op 12 november 2009 bracht Transparency International de jaarlijkse Corruption Perception Index (CPI) 2009 uit. De overgrote meerderheid van de 180 landen die zijn opgenomen in de 2009-index scoren een indexcijfer onder de vijf op een schaal van 0 (wat als zeer corrupt beschouwd wordt) tot 10 (wat als een laag niveau van corruptie wordt ervaren).

Score CPI 2009

Hoogst genoteerd in de CPI 2009 is Nieuw-Zeeland, met een score van 9.4. Nederland staat deze keer met een score van 8,9 op nummer zes.

Fragiele, instabiele staten getekend door oorlog en langdurige conflicten bevinden zich aan de onderkant van de index. Somalië is daarbij de laagste scorer. Uit de index blijkt dat landen die slecht scoren ook de landen zijn die geplaagd worden door langdurige conflicten. Door conflict ontbreekt de noodzakelijke infrastructuur voor goed bestuur in die landen.

De Corruption Perception Index van TI is dit jaar voor het eerst digitaal gelanceerd. Sinds 1995 geeft Transparency International (TI) jaarlijks de CPI uit. Inmiddels heeft de CPI zich ontwikkeld tot het instrument waaraan TI de meeste bekendheid ontleent.  De CPI 2009 is samengesteld op basis van 13 verschillende onderzoeken. Eind 2009 heeft het internationale secretariaat de samenwerking met de geestelijk vader van de index, Graf Lambsdorff beëindigd. Op dit moment is het internationale secretariaat in een proces om de wijze van de totstandkoming van de CPI te moderniseren.