dwarsligger

Interview met Evita Sips van People Intouch BV

Lotte RooijendijkInterview, Private sector

People Intouch BV is een bedrijf dat middels het SpeakUp®1 systeem het anoniem melden van misstanden mogelijk maakt en verdere dialoog faciliteert. In een interview vertelt Evita Sips, senior consultant bij People Intouch, over de doelstellingen en activiteiten van dit bedrijf. 

Welke doelstellingen heeft People Intouch wat betreft de bestrijding van corruptie en de bevordering van transparantie respectievelijk integriteit?

Corruptie gaat nooit onopgemerkt; er zijn bijna altijd getuigen. Het probleem is dat deze getuigen de andere kant opkijken en zwijgen. Dat is begrijpelijk, want waarom zouden zij hun nek uitsteken? In de strijd tegen corruptie is er hier nog een slag te slaan: deze zwijgende getuigen moeten gemobiliseerd worden. Op dit punt willen wij een belangrijke rol spelen door middel van onze expertise op het gebied van meldregelingen. Corruptie komt sneller aan het licht wanneer getuigen dit zonder risico en zonder al te veel moeite kunnen melden – rechtstreeks bij de leiding van de organisatie. Een goed meldsysteem verzorgt dit en heeft bovendien een preventieve werking.

Op welke wijze worden de doelstellingen op het gebied van corruptiebestrijding en integriteitsbevordering vertaald in de activiteiten, diensten of producten?

Praktische en psychologische drempels moeten volledig weggenomen worden wanneer je een getuige wilt laten spreken. Ons SpeakUp  systeem doet dit. Via gratis telefoonlijnen of via het internet kunnen de medewerkers van bedrijven die dit SpeakUp systeem hebben ingevoerd  op elk moment en vanaf elke plek in hun eigen taal een melding doen. Indien de melder ervoor kiest om anoniem te blijven, kan de ontvanger van de meldingen en de melder middels een meldingsnummer met elkaar in communicatie treden. Bezwaar tegen het gebruik van anonimiteit wordt hiermee weggenomen. Alhoewel de praktijk van het melden is komen overwaaien uit de VS, werken wij volgens het principe van de Europese aanpak: Europese omstandigheden vereisen een unieke aanpak. We willen hier geen klikcultuur, maar willen wel dat ernstige misstanden snel aan het licht komen.

Welke activiteiten wil People Intouch de komende 12 maanden ondernemen?

Wij streven naar een verdere uitbreiding van het gebruik van het SpeakUp systeem. Ook in sectoren die nog huiverig zijn, maar die zo’n oplossing tegelijkertijd hard nodig hebben, zoals de financiële sector, de bouwsector, de zorgsector en – zeker niet in de laatste plaats – de overheid. Een belangrijk onderdeel daarvan is het bekendmaken van onze oplossing en heersende misverstanden en vooroordelen over ‘het melden’ wegnemen. Een andere uitdaging is de naïviteit rondom dit thema te verdrijven. Het spreekt voor zich dat een ‘open cultuur’ altijd nagestreefd moet worden, echter er blind op vertrouwen is naïef: universele menselijke eigenschappen en motivaties maken het doorbreken van het stilzwijgen alles behalve vanzelfsprekend.

Waarvoor kunnen lezers van de nieuwsbrief People Intouch benaderen?

Voor informatie over de problematiek van het melden en over de dos en don’ts van het opzetten van een effectieve interne meldregeling. Onze kennis en ervaring delen wij graag voor publicaties, studies en scripties.

Website People Intouch www.speakup.eu

Verwijzingen bij dit artikel:

1) Het SpeakUp® systeem, dat een anonieme dialoog mogelijk maakt, opereert wereldwijd, d.m.v. telefoon en internet, en is 24/7, 365 dagen per jaar beschikbaar in 65 talen.