goksites

Aannemen steekpenningen door (voormalig) werknemer Holland Casino

Lotte RooijendijkCorruptie, Kwesties, Omkoping, Onderzoeken

Amsterdam, 23 september 2010 – Een voormalig medewerker van Holland Casino heeft zich gedurende meerdere jaren schuldig gemaakt aan het betalen van steekpenningen aan de Directeur Gaming van Holland Casino. Zij hielden leveranciers van speelautomaten voor dat alleen via het bedrijf van verdachte zaken kon worden gedaan met Holland Casino. Verdachte verzocht de leveranciers de factuur voor het leveren van de speelautomaten op naam van zijn bedrijf met een aanzienlijk bedrag te verhogen. Vervolgens liet de verdachte de leveranciers het verschil tussen de werkelijke prijs en het gefactureerde bedrag betalen aan zichzelf respectievelijk een andere aan verdachte gelieerde onderneming.

Een deel van de verdiensten is in opdracht van verdachte op de bankrekening van de directeur Gaming van Holland Casino in Zwitserland bijgeschreven. Verdachte maakte zich aldus schuldig aan corruptie, waardoor Holland Casino voor een aanzienlijk bedrag is benadeeld en verdachte zichzelf aanzienlijk heeft verrijkt. Verder heeft verdachte de verkregen extra inkomsten buiten zijn administratie gehouden en heeft, mede namens zijn holding, gedurende meerdere jaren onjuiste aangiften voor de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting gedaan. Hierdoor heeft hij de Staat voor ruim 1,8 miljoen euro benadeeld.

Het Hof was op 21 juli 2010 van oordeel dat werknemer actief heeft meegewerkt aan het opzetten en ten uitvoer brengen van een tegenover zijn toenmalige werkgever Holland Casino opzettelijk met de beginselen van goed werknemerschap in strijd zijnde en onrechtmatige constructie, welke constructie tot gevolg had dat Holland Casino aanzienlijk meer voor de door haar aangeschafte speelautomaten heeft moeten betalen dan zonder die constructie het geval zou zijn geweest. Het Hof stelt dat werknemer hiervoor aansprakelijk is en dat werknemer ongerechtvaardigd is verrijkt.

Naar mening van het hof heeft de veroordeelde niet voldoende toegelicht en gemotiveerd dat het bij de overmakingen op zijn Zwitserse bankrekening om iets anders zou zijn gegaan dan om steekpenningen in het kader van door derden via X aan Holland Casino gedane garanties.

Het hof veroordeelt werknemer tot betaling van U.S. $ 1.084.672,65, dan wel de tegenwaarde van dat bedrag in euro’s op de dag van de betaling, te vermeerderen met de wettelijke rente.

Dit bericht is gebaseerd op een stuk van de Nederlandse Juristen Vereniging (NJV)