Actieplan

Symposium: Hoe corrupt is Nederland en wat doen wij er aan?

Lotte RooijendijkCorruptie, Symposium

Op maandag 11 oktober 2010 vindt het symposium “Hoe corrupt is Nederland en wat doen we er aan?” plaats. Het symposium wordt door Transparency International Nederland georganiseerd en wordt van 10:00 tot 16:00 uur gehouden in de Van Kleffens Zaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Het programma is als volgt:

Aanvang Einde Spreker Onderwerp
10:00 10:05 mr Paul Arlman, Voorzitter TIN Opening
10:05 10:10 Prof. Dr. J.F.D.B. Wempe, Moderator Spelregels
10:10 11:45 Panel I Peter Cromhout, CPA (PwC) Comparative study of existence of corruption in the Netherlands (toespraak in het Engels maar verstaat als Zuid-Afrikaan Nederlands)
Prof. Dr. J. de Haan (De Nederlandse Bank) Macro-economische gevolgen van niet-transparant gedrag
mr Arie Westerlaken (voormalig Hoofd Jur. Afdeling Philips) Corruptie concurrentieverstorend (bedrijfseconomische optiek)
Dr. E. Kolthoff (Directeur Bureau Integriteit) Corruptie concurrentieverstorend (optiek lagere overheid)
11:45 12:00 Koffiepauze
12:00 13:30 Panel II Prof. Dr. Petrus van Duyne (Universiteit van Tilburg) Hoe wordt corruptie strafrechtelijk aangepakt?
Mevrouw Willeke Slingerland, Ll. M. (Saxion Hogescholen) Waarom loopt de Nederlandse samenleving niet warm over corruptie?
De heer Siem Eikelenboom (Financieel Dagblad) Waarom zijn er zo weinig corruptie- en fraudegevallen in de media?
13:30 14:15 (Broodjes)lunch
14:15 16:00 Panel III mr R. van der Hoeven (Nauta Dutilh) Verweer van de gedaagde bij wittenboordencriminaliteit
De heer Harm Trip (Directeur Rijksrecherche) (Ambtelijke) omkoping en schending van geheimen
mr Nicholas Franssen (Ministerie van Justitie) Wat doet de wetgever?
Dr. Hans Benner (Algemene Rekenkamer) Stand van zaken integriteitszorg Rijksoverheid
Peter Cromhout, CPA (PwC) Alternative approach
16:00 Sluiting

Professor Johan Wempe (Saxion en Nijenrode) zal optreden als moderator en er zal ruime gelegenheid geboden worden tot het stellen van vragen en verdere plenaire discussie.

Deelname

Het symposium is in beginsel bedoeld voor de leden van Transparency International Nederland, maar gezien het belang van het onderwerp wil het bestuur het symposium tevens openstellen voor anderen. Voor leden is het symposium gratis toegankelijk. Van deelnemers van het symposium die nog geen lid zijn, wordt een bijdrage in de vorm van een donatie van € 50 gevraagd. Gelieve dit bedrag te storten op rekeningnummer 35.00.72.590 ten name van Transparency International onder vermelding van uw achternaam en “donatie symposium”.

Uiteraard kunt u ook besluiten lid te worden. Dit kan via het invullen van het formulier dat te verkrijgen is via de website van Transparency International Nederland. Het lidmaatschap bedraagt € 50 per jaar. Daarbij krijgt u een exemplaar van het recentelijk uitgegeven boek “State of Anti-corruption and Integrity in the Netherlands, 2010”, auteur dr. Michel van Hulten.

Er zijn slechts een beperkt aantal zitplaatsen in de aan ons ter beschikking gestelde zaal en toegang zal derhalve op volgorde van binnenkomst van aanmeldingen worden vergeven. Om u niet te behoeven teleur te stellen, verzoeken wij u zich ten spoedigste aan te melden via communicatie@transparency.nl waarna wij uw komst hopen te kunnen bevestigen.

Nadere informatie over Transparency International Nederland en over Transparency International kunt u vinden op www.transparency.nl en www.transparency.org.