Nieuwe anti-corruptie wetgeving in de UK: Bribery Act 2010

Lotte RooijendijkInternationaal, Onderzoeken

In maart 2010 is mede door jarenlange lobby activiteiten van Transparency International UK de Bribery Act 2010 tot stand gekomen en gepubliceerd. De wet zal naar verwachting in april 2011 in werking treden.

De Britse wet is gericht op het tegengaan van omkoping. Zij is van toepassing op alle bedrijven en individuen gevestigd in Engeland, Schotland, Wales en Noord Ierland, evenals buitenlandse bedrijven en individuen die zaken doen in het Verenigd Koninkrijk. Voor bedrijven die activiteiten verrichten in het Verenigd Koninkrijk heeft de Bribery Act verstrekkende gevolgen. Zij kunnen te maken krijgen met hoge boetes wanneer zij niet genoeg doen om omkoping tegen te gaan. Ook kunnen zij worden uitgesloten van deelname aan de inschrijving op Britse overheidscontracten. In de Britse wet gaat het om ‘adequate’ maatregelen die genomen dienen te worden. Wat onder adequate maatregelen wordt verstaan zal tijdens het officiële consultatieproces over de inhoud van de officiële guidance – dat op 14 september van start is gegaan en op 9 november 2010 zal eindigen – nader worden gedefnieerd. Het risico bestaat dat in dit consultatieproces de bepalingen van de wet worden afgezwakt meld Transparency International UK.

Transparency International UK heeft in verband met het uitblijven van de officiële guidance van de overheid op 22 juli 2010 een eigen guidance uitgebracht zodat bedrijven reeds kunnen beginnen met het verbeteren van hun anti-corruptie procedures. Deze guidance is te vinden op www.adequate-procedures.org.uk

Daarnaast heeft Transparency International UK een publicatie voor NGO’s uitgebracht; Bribery Act Briefing for NGO’s deze is hier te vinden.

Voor meer informatie over de ontwikkelingen op het gebied van de Bribery Act zie de website van Transparency International UK www.transparency.org.uk