Research conferentie “Does integrity matter”

Lotte RooijendijkEvenementen, Extern nieuws

Door Johan Wempe

Integriteit wordt veelal gezien als de positieve kant van corruptie-preventie. Het gaat er dan niet alleen om dat via beheersingsmaatregelen corruptie voorkomen wordt, maar om het goed functioneren van de organisatie en de mensen die voor die organisatie werken. In een goed functionerende organisatie zal zich geen corruptie voordoen. Het begrip integriteit is echter breder. Het gaat om de kwaliteitsborging, onderlinge afstemming, zorg voor de omgeving en leiderschap.

De bedrijfsethiek is in haar beginjaren, in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw vooral gericht geweest op  integriteit. Media jaren 90 is de aandacht verschoven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het zal ongetwijfeld een gevolg zijn geweest van de structurele misstanden die bij financiële crisis zichtbaar zijn geworden, maar integriteit staat bij bedrijfsethici weer volop in de belangstelling.

Nu gaat het niet alleen om het ontwikkelen van codes, maar ook om de werking van die codes. Hoe zorg je er voor dat ondernemingscodes effectief zijn. Integriteit betreft ook het goed functioneren van een organisatie als onderdeel van het grotere geheel. Het gaat niet alleen om leiderschap binnen een organisatie, maar ook om maatschappelijk leiderschap van een organisatie.

Het European Business Ethics Network organiseert een research conferentie “Does integrity matter” waarin aandacht besteed wordt aan de fundamenten van integriteit binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats van 8 tot en met  10 juni aan de Trinity College Dublin Business School. Voor meer informatie zie: www.eben-net.org.