Corruptie, handel in macht en invloed

Lotte RooijendijkPublicaties

Op 20 juni verscheen bij Sdu Uitgevers het boek Corruptie, handel in macht en invloed, geschreven door Lector Governance bij Saxion en oud-staatssecretaris dr. Michel van Hulten. Dit boek biedt inzicht in alle aspecten van het verschijnsel corruptie en biedt oplossingen om corruptie te bestrijden.Over corruptie verschijnen regelmatig rapporten, boeken en andere publicaties. Vaak draait het daarbij om de ‘harde vormen’ van corruptie, waarbij (met enige moeite) een tegenprestatie kan worden gekoppeld aan het handelen of het nalaten van een bestuurder of een ambtenaar.

Handel in macht en invloed is echter veel minder duidelijk ‘grijpbaar’. Waar houdt bijvoorbeeld het lobbyen op en gaat het over in corruptie? In hoeverre heeft een bestuurder of politicus te maken met grenzen aan de beleidsvrijheid? Wat past wel en wat past niet meer binnen onze normen en waarden als het gaat om beïnvloedingsstrategiën? Past het geprofessionaliseerde lobbycircuit nog wel binnen de Europese regelgeving? En hoe verhoudt de Nederlandse wetgeving zich met de Europese regelgeving op dit vlak?

Corruptie, handel in macht en invloed is een onderwerp dat een geheel andere kijk op het begrip integriteit kan bieden en alleen al om die reden is het boek van Michel van Hulten lezenswaardig. Zie de website van SDU Uitgevers voor meer informatie.

(J. Schipper)