Presentatie: Recent developments in the field of the fight against corruption

Lotte RooijendijkPublicaties, Symposium

Op 18 november j.l. werd het vierde Corporate Fraud and Corruption forum gehouden. Tijdens dit forum, waar compliance medewerkers uit middelgrote multinationale ondernemingen aan deelnamen, gaf bestuurslid Alphons Ranner een presentatie over recente ontwikkelingen in de corruptiebestrijding. Daarbij werd aandacht besteed aan de houding van Europese landen en de Europese Commissie ten opzichte van ontwikkelingslanden. Het nieuwe beleid van Transparency International werd in dat verband (nader) belicht.

De (powerpoint) presentatie is via deze link te downloaden.