“Veel bedrijven ervaren de kans op vervolging voor corruptie als een risico, maar uiteraard is corruptie zelf het echte risico”

Anne Scheltema BeduinExtern nieuws

“Veel bedrijven ervaren de kans op vervolging voor corruptie als een risico, maar uiteraard is corruptie zelf het echte risico”

Onder de titel “Tien keer Tien; Corruptie in 10 vragen en 100 antwoorden” verscheen in de herfst van 2011 een bundel interviews en een uitgebreide reportage van een besloten rondetafeldebat dat Grant Thornton Forensic & Investigation Services B.V. en Norton Rose LLP hielden met bestuurssecretarissen van grote ondernemingen. Aanleiding was de herziene en uitgebreide UK Bribery Act.

De bundel sluit af met tien aanbevelingen:

1. Belijd met overtuiging in woord en gedrag wat van de organisatie verwacht wordt: eerlijk en transparant zakendoen, zonder ongeoorloofde beïnvloeding. Tone at the top, tone from the top, walk the talk.

2. Omschrijf duidelijk en doordacht wat door en binnen de organisatie met corruptie wordt bedoeld, wat van voor de organisatie werkende personen en bedrijven wordt verwacht, wat het beleid is van de organisatie op het gebied van corruptie en hoe dat beleid in continuïteit wordt geïmplementeerd, gemonitord en gehandhaafd.

3. Inventariseer en weeg regelmatig de corruptierisico’s, waarbij zowel de risico’s als de bijbehorende beheersingsmaatregelen worden gewogen.

4. Toets de partijen waarmee zaken wordt gedaan, die voor of met de organisatie prestaties leveren of die door de organisatie worden overgenomen.

5. Geef regelmatig terugkerende training en voorlichting op alle niveaus van de organisaties over corruptie, ook aan ingehuurde derden, passend bij de functies en het soort bedrijfsonderdeel.

6. Toon bereidheid om commerciële proposities te passeren als die niet zonder corrumperende maatregelen zijn te realiseren.

7. Maak dilemma’s rond corruptie bespreekbaar binnen de organisatie, stimuleer interne melding van vermoedens van incidenten, zonder dat medewerkers hoeven te vrezen voor de eigen positie.

8. Stel een duidelijk beleid vast voor interne handhaving, onderzoek naar aanleiding van incidenten en het doen van aangifte.

9. Monitor en evalueer, met terugkoppeling tot de hoogste leiding/toezicht, incidenten en de werking van de beheersingsmaatregelen.

10. Verricht regelmatige zelfreflectie: discussieer met collega’s, intern en extern, en deskundige derden; houd de dialoog over corruptie gaande en neem die serieus.

De uitgave is via de websites van genoemde organisaties te bestellen: http://www.gt.nl/corruptie of  http://www.nortonrose.com/nl/knowledge/publications/55888/succesvolle-bijeenkomst-over-corruptie.

Bron: P.J. Schimmel en Y. Lennartz, ‘Tien keer tien; Corruptie in 10 vragen en 100 antwoorden’, Grant Thornton/Norton Rose, 2011