Van Hulten over de schaduweconomie en Nederland – corruptieland

Anne Scheltema BeduinUncategorized

Dr. Michel van Hulten, lid van TI van het eerste uur, schreef recent onder de titel ‘Nederland – corruptieland’ een artikel dat verscheen in het Tijdschrift voor Politieke Filosofie en Cultuur Civis Mundi, http://www.civismundi.nl/index.php, digitaal nummer 13, september 2012 onder thema 26. “Willen we meer doen aan corruptiebestrijding in de wereld omdat we ervan overtuigd zijn geraakt dat de wereld daar alleen maar beter van kan worden, dan zullen we nadruk moeten leggen op corruptiebestrijding bij ons zelf, bij de machthebbers, de rijken. Het uiteindelijk resultaat zal worden dat consumenten en belastingbetalers die nu de kosten van corrupte betalingen dragen via hogere prijzen voor produkten en diensten en door hogere belastingen, beter af zijn”,  aldus Van Hulten