Lobby Eerste Kamer intransparant

Anne Scheltema BeduinLobbyen

Amsterdam, 13 februari 2013 – Voorzitter Arlman in interview met Follow the Money: “(..) Volgens Paul Arlman van Transparency.nl, dochter van de internationale anti-corruptieorganisatie, blijkt uit internationaal onderzoek dat Nederland inderdaad achterloopt. “Er is geen register waarin we kunnen zien hoe Eerste Kamerleden stemmen. Er is geen code of conduct. En bij installatie krijgen de politici geen voorlichting over integriteit.” Ook hij wijst erop dat er geen enkel zicht is op wat lobbyisten van buiten doen. “Er is geen openbaar register, ze kunnen doen en laten wat ze willen.”

“Achterstallig onderhoud”
Dat is in Brussel wel anders. De website van de EU heeft een Transparancy Register waar alle belangenorganisaties en alle bij het Europees parlement geaccrediteerde lobbyisten vermeld zijn – maar liefst 3155 personen. “NGO’s graven in die registers en rapporteren onvolledigheden”, zegt Van Schendelen. “Zo ontstaat transparantie.”

Veel initiatief om de doorzichtigheid in Nederland te vergroten, is er niet, constateert Arlman. “Er is een grote mate van achterstallig onderhoud.”

Lees hier het artikel