integritywatch

Vrij Nederland en de Politieke Integriteits-index

Anne Scheltema BeduinUncategorized

Amsterdam, 27 maart 2014 – De Politieke Integriteits-index van Vrij Nederland betreft vragen als: Welke politici sjoemelen het meest? En welke politieke partijen zijn het afgelopen jaar het vaakst in opspraak gekomen vanwege schimmige zaakjes? De Index wordt sinds vorig jaar samengesteld door Bart de Koning (in samenwerking met Vrij Nederland), Leo Huberts (hoogleraar bestuurskunde aan de VU en lid TI-NL) en Muel Kaptein (hoogleraar integriteit aan de Erasmus Universiteit). Het record van 62 affaires betekent een duidelijke stijging ten opzichte van de tien jaar ervoor, toen het aantal affaires tussen de tien en dertig per jaar schommelde.

Transparency International Nederland waarschuwt in haar NIS rapport voor deze trend. Een van de aanbevelingen uit het rapport is om regels inzake financiering van politieke partijen op landelijk en lokaal niveau te bewerkstelligen, teneinde transparantie van belangen te vergroten (Aanbeveling 6). TI-NL gelooft dat onder andere deze aanbeveling kan bijdragen aan het “verlagen” van de score van Nederlandse politieke partijen in de Politieke Integriteits-index. Daarnaast is op de langere termijn van groot belang dat scholen en universiteiten meer aandacht besteden aan integriteit en transparantie in hun curricula (Aanbeveling 4), teneinde toekomstige politici bewust te maken van de gevaren van corruptie.

Lees hier het NIS Rapport en de samenvatting en aanbevelingen:

TI-NL-NIS-report.pdf

TI NL Samenvatting

Aanbevelingen uit de NIS Landenstudie

Lees hier de analyse van 2013 en het bericht over de index van Vrij Nederland.