Verbeteren van Corporate Governance op Europees niveau

Anne Scheltema BeduinEuropees, Extern nieuws, Media, Organisatie, Wetgeving

Amsterdam, 28 april 2014 – Op 15 april heeft het Europese Parlement een Richtlijn aangenomen met betrekking tot het openbaren van niet-financiële en diversiteitsinformatie door grote bedrijven en groepen (“Directive on disclosure of non-financial and diversity information by large companies and groups”). Grote bedrijven (500 medewerkers en meer) zullen informatie over beleid, risico’s en resultaten met betrekking tot milieuzaken, sociale en arbeidsrechtelijk gerelateerde zaken, respect voor mensenrechten, anti-corruptie en omkopingszaken en diversiteit binnen de Raad van Bestuurders.

De Commissaris van Interne Markten en Diensten, Michel Barnier, zei hierover: “I am pleased that the European Parliament has adopted this Directive modernising the disclosure of relevant and useful non-financial information by large companies and groups. Companies, investors and society at large will benefit from this increased transparency.Companies that already publish information on their financial and non-financial performances take a longer term perspective in their decision-making. They often have lower financing costs, attract and retain talented employees, and ultimately are more successful. This is important for Europe’s competitiveness and the creation of more jobs. Best practices should become the norm. I want to thank the European Parliament, particularly the rapporteur, Raffaele Baldassarre, and the shadow-rapporteurs, for their work on this file.”

Lees het persbericht hier verder in het Engels.

Achtergrond

Op 16 april 2013, nam de Europese Commissie een voorstel aan om transparantie binnen bedrijven op het gebied van milieu en sociale zaken te vergroten (IP/13/330). Op 26 februari 2014 bereikten het Europese Parlement en de Raad een akkoord.

De maatregel is onderdeel van de doelstelling van de Commissie om de corporate governance in Europa te verbeteren. Dit is aangekondigd in de communicaties van april 2011 (IP/11/469), oktober 2011 (IP/11/1238), en december 2012 (IP/12/1340).

Op 6 februari 2013 nam het Europese Parlement een tweetal resoluties aan (“Corporate Social Responsibility: accountable, transparent and responsible business behaviour and sustainable growth” en “Corporate Social Responsibility: promoting society’s interests and a route to sustainable and inclusive recovery”), waarin het belang van transparantie binnen bedrijven werd benadrukt.