Corruptie: niet herkende bedreiging van internationale veiligheid

Anne Scheltema BeduinExtern nieuws, Feature, Onderzoeken, Publication

Amsterdam, 13 augustus 2014 – Graag maken wij u attent op het rapport Corruption: The Unrecognized Threat to International Security, van Carnegie Endowment for International Peace. Dit rapport is onder andere tot stand gekomen met behulp van Transparency International.

Endemische corruptie heeft een ongekend nadelig effect op internationale veiligheid. Beleidsmakers en private bedrijven besteden dikwijls onvoldoende aandacht aan corruptie wanneer zij besluiten welk buitenlands- en defensie beleid zij voeren of waar zij investeren. Groter begrip van de aard van acute corruptie en de gevolgen daarvan op het gebied van internationale veiligheid zou bijdragen aan een betere beoordeling van de kosten en baten en daardoor leiden tot beter beleid.

Veiligheidsrisico’s van ernstige corruptie zijn:

  • Acute corruptie moet niet gezien worden als een falende staat of mislukte regering, maar als een functionerend systeem, waarin de regerende netwerken machtsinstrumenten gebruiken om specifieke inkomensbronnen te bemachtigen. Deze inspanningen overschaduwen vaak de reguliere overheidstaken.
  • Degelijke endemische corruptie roept verontwaardiging op bij het volk, waardoor het een rol speelt bij sociale onrust en opstanden.
  • Het draagt bij aan andere internationale bedreigingen van de veiligheid, zoals de relatie tussen staten en grensoverschrijdende misdaad, infiltratie van internationale veiligheidsregimes, acute economische verstoring en het werkt terroristische organisaties in de hand.
  • Corruptie wakkert niet alleen deze bedreigingen aan. Het verbindt zich aan andere risicofactoren, zoals etnische, religieuze of taalkundige tweedelingen in een samenleving, of ernstige economische ongelijkheid, waardoor de waarschijnlijkheid van een bedreiging van de veiligheid wordt vergroot.
  • Westerse beleidsmakers hechten vaak meer waarde aan andere overwegingen dan corruptie, zoals noodzakelijke veiligheidsmaatregelen, economisch of strategisch behoud van de relatie met de betreffende regering, of rendement op een investering. Het resultaat hiervan is dat westerse diensten en individuen vaak bijdragen aan corrupte regeringen, waardoor veiligheidsrisico’s toenemen en soms ernstige reputatieschade kan worden geleden.

Aanbevelingen voor publieke en private beleidsmakers:

  • Maak een zorgvuldige analyse van endemische corrupte landen. Verzamel informatie over de structuur van de regerende netwerken, de machtsinstrumenten en inkomensbronnen die zij gebruiken, en andere risicofactoren die een rol spelen binnen het corrupte systeem. Gebruik deze analyse om geïnformeerde keuzes te maken over het al dan niet aangaan van een relatie met ernstig corrupte regimes.
  • Maak een genuanceerde kosten-baten-analyse voordat besloten wordt in een endemische corrupte staat te investeren. Indien betrokkenheid onvermijdelijk is of een losstaande beleidsprioriteit dient, kunnen aanpassingen van de standaard procedures de waarschijnlijkheid van het plaatsvinden van een crisis verminderen en bijdragen aan het verminderen van de kosten die gemoeid zouden zijn met ingrijpen in een dergelijke crisis.
  • Ontwerp creatieve manieren om te voorkomen bij te dragen aan endemische corruptie. Beleidsmakers zouden gebruik moeten maken van de uitgebreide mogelijkheden die er zijn en invloed die zij kunnen uitoefenen wanneer zij corruptie landen benaderen. Afhankelijk van de omstandigheden, kunnen wijzigingen van diplomatieke betrekkingen, militaire assistentie, ontwikkelingssamenwerking, hulp aan maatschappelijke organisaties, lidmaatschapsvereisten voor multilaterale regimes, investeringen en regels waarmee de internationale geldstromen worden gereguleerd, worden ingezet. Een vollediger overzicht van mogelijke middelen vindt u in de bijlage bij het volledige rapport.

Download hier het volledige rapport.