Top tien tips om ‘kleine’ omkoping te bestrijden

Anne Scheltema BeduinInternationaal, Kwesties, Media, Onderzoeken, Organisatie, Publicaties, Publication, Wetgeving

Amsterdam, 22 september 2014 – TI-UK, FTI Consulting en DLA Piper presenteren de publicatie ‘Win wise: top ten tips for countering small bribes’. De publicaties is een tool voor bedrijven die internationaal opereren om op juiste wijze om te gaan met de moeilijke kwestie van facilitation payments en andere vormen van ‘kleine’ omkoping. Niet alleen voorkoming, maar ook detectie van deze vormen van omkoping zijn lastig, juist vanwege de laagte van de betrokken bedragen. Tevens worden deze bedragen vaak gemakkelijk verdoezeld via tussenpersonen of agenten.

De UK Bribery Act, op grond waarvan ook Nederlandse bedrijven strafbaar kunnen handelen indien zij commerciële activiteiten in het Verenigd Koninkrijk uitoefenen, heeft steeds meer aandacht voor deze wijze van omkoping. Preventie van het betalen van ‘small bribes’ is tevens strafbaar. Alleen indien hiervoor adequate procedures in werking waren, kan veroordeling nog afgewend worden.

De publicatie bevat de top tien tips die bedrijven kunnen helpen deze risico’s in te perken, een positieve reputatie met betrekking tot integriteit te verzorgen, medewerkers te beschermen en operationele kosten te verlagen. Het volledige rapport download u hier.