Conferentie ‘Lobbyen in Nederland’

Anne Scheltema BeduinUncategorized

TI-NL houdt op woensdag 15 april 2015 een conferentie in Nieuwspoort te Den Haag. De conferentie richt zich onder de titel ‘Lobbyen in Nederland’ op het huidige lobbylandschap in Nederland en de toekomst daarvan.

Tijdens de conferentie wordt het huidige lobbylandschap geanalyseerd en bediscussieerd, met een open oog voor de uitdagingen die de huidige tijd aan politieke besluitvorming stelt. Antwoorden worden gezocht op vragen als: lobbyen we op verantwoorde wijze in Nederland? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat transparantie, integriteit en gelijke toegang tot de politiek wordt gewaarborgd? Welke maatregelen kunnen politiek, bestuur en beroepsgroep hiervoor treffen? En wat is elders effectief gebleken?

Programma

Het programma is als volgt (klik twee maal om te vergroten):

Programma

Registratie Informatie

Datum, Locatie & Taal

De conferentie vindt plaats op woensdag 15 april in Nieuwspoort te Den Haag. Met uitzondering van enkele sprekers is de conferentie en het grootste deel van de documentatie in het Nederlands.

Online Registratie

Het is verplicht vooraf te registreren om deel te nemen aan de conferentie. Deelnemers worden verzocht een registratieformulier in te vullen via https://transparency.banster.nl/events. Elke deelnemer wordt verzocht een eigen formulier in te vullen. Een bevestigingsmail en factuur zullen na ontvangst van uw registratie worden verzonden.

Conferentie kosten

Hieronder treft u een overzicht van de kosten van de conferentie (klik om te vergroten). De conferentie zal voor leden van TI-NL (en voor degenen die zich in het kader van het congres als lid aanmelden) gratis toegankelijk zijn. Andere geïnteresseerden betalen tussen de € 100 en € 250.

Conferentie kosten

TI-NL is een ANBI geregistreerde organisatie zonder winstoogmerk. Eventuele opbrengsten zullen ten goede komen aan het lobbyproject van TI-NL. Na het uitkomen van het rapport zal TI-NL zich – mede op grond van de bevindingen uit de conferentie – inzetten om het lobbyen in Nederland transparanter te maken.

Voorwaarden voor Registratie en Betaling

Het registratieformulier vormt een wettelijk bindende overeenkomst, op grond waarvan een persoon die zich registreert verplicht is het opgegeven bedrag te betalen, inclusief de niet retourneerbare administratiekosten van € 25,-. Betaling dient in het geheel voldaan en ontvangen zijn voordat de conferentie plaatsvindt. Mocht u 7 dagen na inschrijving nog geen bevestigingsmail en factuur ontvangen hebben, neemt u dan alstublieft contact op met het secretariaat via communicatie@transparency.nl.

Afzeggingen en Afwezigheid

Afzeggingen worden alleen geaccepteerd indien deze voor vrijdag 10 april 2015 worden gemeld. In dit geval worden de kosten geretourneerd, minus de administratiekosten van € 25,- (incl. 21% btw). Afzeggingen na vrijdag 10 april 2015 of afwezigheid vanwege welke reden dan ook schelden u niet vrij van betaling van de kosten, en leiden derhalve niet tot terugbetaling. Wel kunt u tot twee dagen voor de conferentie een plaatsvervanger melden via communicatie@transparency.nl.