Ontneming in verschillende EU landen

Anne Scheltema BeduinExtern nieuws, Feature, Internationaal, Kwesties, Media, Onderzoeken, Publicaties, Publication, Wetgeving

Amsterdam, 29 april 2015 – Gisteren nam TI-NL deel aan een conferentie in Bulgarije, over ontneming van illegale opbrengsten van ernstige misdrijven als fraude, corruptie en drugssmokkel. Ook in Nederland is dit een onderwerp dat steeds meer in belang toeneemt.

 

De voorzitter van het Bulgaarse parlement, Tsetska Tsacheva, opende de internationale conferentie genaamd ‘Confiscation of Property to the Benefit of the State: Models for Resistance to Crime in the EU’. Zij sprak over het belang van ontneming in de strijd tegen georganiseerde misdaad. Voormalig minister van Justitie van Bulgarije, Diana Kovatcheva, zat de conferentie voor en sprak over haar ervaringen met de steeds vernieuwende Bulgaarse ontnemingsprocedures en corruptiebestrijding in het algemeen. Zij was overtuigd dat de nieuwe wet beter is dan de oude en benadrukte het belang van internationale samenwerking op het gebied van ontneming. Ook de regionale directeur van het Secretariaat van TI in Berlijn, Anne Koch, sprak over het belang van effectieve ontnemingsmaatregelen in het kader van het wereldwijde TI project ‘Unmask the Corrupt‘.

 

Bulgarije

 

Tijdens de conferentie kwamen verder de verschillende ‘afpakmogelijkheden’ aan de orde van het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Italië en Roemenië. De verschillende TI afdelingen uit die landen gaven een overzicht van de sterke en zwakke kanten van hun respectievelijke procedures.

 

Het onderzoek dat ten grondslag lag aan deze afsluitende conferentie (gesubsidieerd door de Europese Commissie) was rechtsvergelijkend en had tot doel de ontnemingsmogelijkheden in drie Europese landen (Bulgarije, Italië en Roemenië) te vergelijken en daar zogeheten ‘best practices’ uit af te leiden. Deze ‘best practices’ kunnen als grondslag gebruikt worden voor verdere verbeteringen van nationale systemen en het overlappende Europese systeem. In het rapport wordt dan ook een voorzet gedaan met een ‘Ideal national model’, waarin de beste kanten van de drie procedures worden gecombineerd, terwijl de zwakheden werden vermeden.

 

Met name ontneming zonder onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling kreeg veel aandacht. Dit systeem is – naast het reguliere strafrechtelijke systeem – in Italië al langer in gebruik om de maffia aan te pakken, maar is gaandeweg uitgebreid naar andere vormen van georganiseerde misdaad.

 

Hieronder kunt u de Engelse versie van het rapport downloaden.