UK: MKB weet niet genoeg over omkoping

Anne Scheltema BeduinExtern nieuws, Internationaal, Kwesties, Onderzoeken

Uit een onderzoek van de overheid van het Verenigd Koninkrijk naar de impact van de Bribery Act 2010 blijkt dat MKB-bedrijven niet genoeg weten over omkoping.

Bribery Act 2010

De UK Bribery Act 2010 stelt omkoping strafbaar en is in werking getreden op 1 juli 2011. De UK Bribery Act is samen met de FCPA de meest gebruikte wetgeving om internationale omkoping aan te pakken. Een van de belangrijkste beleidsdoelen van de UK Bribery Act is het beïnvloeden van gedrag en het aanmoedigen van preventie van omkoping als onderdeel van goed bestuur binnen het bedrijf.

Drie maanden voor de inwerkingtreding van de UK Bribery Act, heeft het Ministerie van Justitie een handleiding gepubliceerd voor bedrijven. De handleiding helpt bedrijven te kiezen welke preventieprocedures voor omkoping het beste voor hen zijn, gebaseerd op zes leidende beginselen. Deze beginselen bestaan reeds binnen het gebied van goed bestuur; in de handleiding wordt met name het belang van proportionaliteit benadrukt. De ‘adequate procedures’ moeten niet alleen proportioneel zijn aan het risico op omkoping, maar ook aan belangrijke eigenschappen van het bedrijf, zoals het businessmodel, de grootte en de structuur van het management.

Overheidsrapport

Minister Mike Penning schrijft in zijn voorwoord dat de gevonden resultaten bemoedigend zijn. Het onderzoek concludeert dat de omvang van kennis en bewustzijn van de Act is toegenomen, en dat bedrijven de risico’s op omkoping in kaart hebben gebracht en stappen hebben ondernomen om deze te verkleinen. Ook blijkt dat het MKB in het algemeen voor een pragmatische aanpak kiest om zaken te doen zonder omkoping. Na deze positieve boodschap sluit de minister zijn voorwoord af met een kritische noot. Het rapport toont de noodzaak aan dat regering en stakeholders hun communicatie ten aanzien van de UK Bribery Act met bijbehorende handleiding moeten voortzetten.

De bedrijven die in dit onderzoek zijn ondervraagd hebben 250 of minder werknemers én exporteren diensten of goederen of gaan dat in de komende vijf jaar doen.

Conclusie rapport

Het rapport doet een poging de Bribery Act 2010 als een succes te presenteren waarbij het MKB met minimale kosten de adequate maatregelen heeft kunnen treffen, met weinig effect op de verkoopcijfers.

Maar het rapport laat ook andere, minder positieve resultaten zien. Zo had maar 66% van het ondervraagde MKB gehoord van de UK Bribery Act 2010. Ook was maar 66% op de hoogte van bedrijfsaansprakelijkheid voor het niet voorkomen van omkoping. Het bewustzijn was beter bij MKB-bedrijven die exporteren naar de minder ontwikkelde regio’s – regio’s die laag scoren op de CPI van TI – zoals Azië, het Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Amerika en Centraal-Amerika (68%). Bij bedrijven die exporteren naar de meer ontwikkelde landen, zoals Australië, Noord-Amerika en Europa  was dit slechts 56%.

Van het MKB dat van de UK Bribery Act gehoord had, was 81% zich ervan bewust dat deze Act ook extraterritoriaal bereik had. 72% vond dat hun bedrijf voldoende kennis en inzicht had om adequate anti-omkopingsprocedures te implementeren. Oftewel, 28% van het Britse MKB heeft kennis van de Bribery Act, maar vindt dat het bedrijf te weinig kennis en inzicht heeft om omkoping te voorkomen.

Bijna driekwart van het MKB dat van de UK Bribery Act wist, wist niet dat er een handleiding was. Van het MKB dat wel van het bestaan van de handleiding afwist, had 75% deze gelezen en 89% van deze groep vond de handleiding een nuttig middel.

Te weinig kennis

Hoewel het voorwoord van de minister anders doet vermoeden, is het bewustzijn van de Bribery Act 2010 bij het MKB niet erg hoog. En als een bedrijf zich al bewust is van de risico’s, heeft een kwart er geen vertrouwen in dat het bedrijf in staat is om adequate anti-omkopingsprocedures te implementeren door te weinig kennis en inzicht.

Kortom, er is nog te weinig inzicht en kennis van omkoping bij bedrijven in de MKB-sector. Dit gebrek aan kennis kan grote gevolgen hebben. Zoals minister Mike Penning het al in zijn voorwoord zei, de overheid en de belangrijkste stakeholders moeten doorgaan met het uitleggen en verspreiden van kennis rondom de UK Bribery Act 2010 en de bijbehorende handleiding.