UNGASS

Tijd voor verandering: een duurzame wereld zonder corruptie

Anne Scheltema BeduinExtern nieuws, Feature, Internationaal, Kwesties, Media, Uncategorized

Amsterdam, 5 augustus 2015 – Afgelopen weekend, na lang vergaderen is het eindelijk zover: de Post-2015 Development Agenda is vastgesteld. Dit houdt in dat de 193 landen van de Verenigde Naties en de honderden maatschappelijke organisaties het eens zijn over de 17 doelen en 169 subdoelen. In september is het de beurt is aan de regeringsleiders om deze agenda formeel aan te nemen op de speciale top voor Sustainable Development Goals (SDG’s).

De 17 Sustainable Development Goals bepalen hoe de ontwikkelingen van diverse onderwerpen er in de komende jaren eruit zal zien. Er worden verschillende duurzaamheids- en ontwikkelingsvraagstukken behandeld, zoals het verbeteren van onderwijs en gezondheidszorg, het tegengaan van verdere klimaatverandering en het beëindigen van armoede en honger. Ook op het gebied van bestuur en vreedzame samenlevingen is een aantal doelen opgesteld.

Doel 16

Transparency International (TI) heeft een lobby gevoerd op doel 16 en is blij met de goedkeuring daarvan. Doel 16 gaat over het bevorderen van een brede vreedzame samenleving voor duurzame ontwikkeling, het voor iedereen verschaffen van toegang tot de rechter en het bouwen van effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus.

Duurzame ontwikkeling kan niet worden bereikt zonder vrede en veiligheid, maar andersom geldt ook: zonder duurzame ontwikkeling kan vrede en veiligheid niet worden gegarandeerd. Doel 16 is opgesteld zodat er goede rechtssystemen gevormd worden die gebaseerd zijn op mensenrechten (inclusief het recht op ontwikkeling) en goed bestuur op alle niveaus en op effectieve, transparante en verantwoordelijke instellingen.

Verder wordt er aandacht besteed aan de factoren die geweld en het gevoel van onveiligheid onrechtvaardigheid vergroten, zoals corruptie, ongelijkheid en slecht bestuur. Deze zijn terug te zien in de subdoelen. TI is met name blij met subdoel 16.5: het substantieel verminderen van corruptie en alle vormen van omkoping. TI zal zich dan ook inzetten om ervoor te zorgen dat alle landen zich zullen inzetten voor verwezenlijking van doel 16.

Doelgroep

Met deze nieuwe doelen wordt een grotere groep mensen geraakt dan met de millenniumdoelen, namelijk een vreedzame samenleving voor iedereen. De millenniumdoelen werden beoordeeld op wat ze bereikt hadden voor bepaalde groepen mensen (o.a. armen, kinderen en vrouwen). Hiermee hoopt men met de SDG’s een breder draagvlak te creëren. Hierdoor wordt ook geprobeerd het “zij en wij-gevoel” tussen landen weg te nemen, omdat de doelen in alle landen geeffectueerd dienen te worden. Daarnaast worden de verschillende vraagstukken – sociaal, economisch en milieu – samengevoegd, waardoor er een volledige visie op duurzame ontwikkeling wordt bereikt.

Nu de doelen op de agenda staan, is het aan de regeringsleiders deze goed te keuren en te implementeren in hun land. De verschillende landen en organisaties moeten zich meer inspannen om vreedzame maatschappijen te creëren. Transparency International Nederland zal zich in ieder geval inspannen om doel 16 in Nederland zo goed mogelijk te verwezenlijken.

 

Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels

16.1 Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere

16.2 End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of children

16.3 Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all

16.4 By 2030, significantly reduce illicit financial and arms flows, strengthen the recovery and return of stolen assets and combat all forms of organized crime

16.5 Substantially reduce corruption and bribery in all their forms

16.6 Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels

16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels

16.8 Broaden and strengthen the participation of developing countries in the institutions of global governance

16.9 By 2030, provide legal identity for all, including birth registration 22

16.10 Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with national legislation and international agreements

16.a Strengthen relevant national institutions, including through international cooperation, for building capacity at all levels, in particular in developing countries, to prevent violence and combat terrorism and crime

16.b Promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable development