UNGASS

SDGs belangrijke stap voor beëindigen corruptie

Anne Scheltema BeduinExtern nieuws, Feature, Internationaal, Kwesties, Organisatie

Amsterdam, 2 oktober 2015 – Op 25 september is er een nieuwe mijlpaal bereikt in de strijd tegen globale corruptie, zo bericht Frank Vogl – medeoprichter van TI (volledige artikel in het Engels hier). Wereldleiders kwamen bijeen bij de VN in New York om officieel goedkeuring te geven voor het doorvoeren van de Sustainable Development Goals.

De Sustainable Development Goals (SDGs) zijn zeventien doeleinden voor 2015-2030 die vorige week zijn aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN. Ze zullen de komende jaren fungeren als richtlijnen bij het ontwerpen van nieuw beleid, programma’s en projecten voor nationale en multilaterale overheidsinstanties.

Een lange strijd lijkt eindelijk vruchten af te werpen. Jarenlang hebben civil-society groepen uit de hele wereld moeten vechten en lobbyen om hun doeleinden een plek te kunnen geven in het document. Transparency International was één van voorvechters die lobbyde voor richtlijn 16: “Bevorder vredig en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, verzorg toegang tot gerechtigheid voor iedereen en bouw aan effectieve, betrouwbare en inclusieve instituties op alle levels.” Een van de belangrijkste doelen daarin is “het significant verminderen van corruptie en omkoping in alle vormen.” (16.5)

In de afgelopen 20 jaar is er bij internationale bijeenkomsten veel gesproken over het aanpakken van corruptie en de gevolgen die corruptie met zich brengt, maar nooit eerder is er actie ondernomen op deze manier. Met het accepteren van deze doelstellingen wordt voor het eerst door wereldleiders officieel ingezien dat corruptie niet een op zichzelf staand probleem is, maar dat corruptiebestrijding een middel kan zijn om tevens andere wereldproblemen aan te pakken zoals armoede, klimaatverandering en milieuvervuiling, geweld en oorlogen.

Corruptie is geen op zichzelf staand probleem. Corruptiebestrijding is een middel om andere wereldproblemen aan te pakken zoals armoede, klimaatverandering en milieuvervuiling, geweld en oorlogen.

Vanaf 1 januari 2016 gaan de nieuwe SDGs in. De invoering is een belangrijke eerste stap, maar het is cruciaal dat deze doelstellingen uiteindelijk ook worden uitgevoerd. Door de officiële erkenning van de SDGs door de VN, krijgt TI – en andere civil society organisaties – een machtige tool in handen om druk uit te oefenen op wereldleiders, deze publiekelijk aan de doelstellingen te herinneren en verantwoording af te dwingen als dit niet gebeurt.