Zwak voorstel inperking Brusselse lobby

Anne Scheltema BeduinEuropees, Feature, Integriteit, Kwesties, Lobbyen, Wetgeving

Amsterdam, 29 september 2016 – De nieuwe voorgestelde lobbyregels in Brussel zijn een gemiste kans om lobbytransparantie te vergroten, vindt transparency International. Gisteren werd een voorstel bekendgemaakt waarin de bestaande regels worden aangescherpt, zoals het verplicht maken van het lobbyistenregister (was hiervoor vrijwillig) en het verbreden van de toepassing zodat ook de Europese Raad onder de maatregelen valt (hiervoor waren dat alleen de Commissie en het Europees Parlement). “Timide, cosmetische wijzigingen,” noemt Transparency International EU de verbeteringen.

Juist de wijze waarop het nieuwe voorstel is weergegeven zorgt ervoor dat echte lobbytransparantie nog een lange weg te gaan heeft in Brussel. Zo vallen van de Raad alleen de Commissarissen en Directeurs Generaal onder de nieuwe regels, terwijl andere hoge ambtenaren en afdelingshoofden, maar ook permanente vertegenwoordigers en de regeringen van de Lidstaten zelf buiten schot blijven. Ook ontbreekt een serieuze lobbyparagraaf (legislative footprint) die zou moeten weergeven welke lobbyisten bij Europarlementariërs, Lidstaten en de Commissie hebben aangeklopt voor beïnvloeding van hun besluitvorming.

“Na het schandaal met Kroes en Barroso, had de Commissie de kans het bewijs te leveren dat het gecommitteerd is tot meer transparantie en betere ethiek,” zei Daniel Freund, Hoofd Advocacy EU Integriteit bij Transparency International EU. “Burgers en lobbyisten willen strengere regulering van lobbyen in de EU, maar de instituties luisteren niet,” zei Freund.

Meer dan 75.000 burgers hebben een online petitie getekend ten faveure van de voorgestelde hervormingen van Transparency International en vele anderen hebben tijdens de consultatieperiode van de Commissie gepleit voor verdergaande transparantie. Ook de voornaamste belangenorganisaties van lobbyisten steunden een verplicht register en betekenisvolle hervormingen in een gezamenlijke brief afgelopen juni aan de Europese Commissie.

lobby

Volgens Transparency International EU komt de voornaamste weerstand tegen betekenisvolle veranderingen van het Europees Parlement en de Raad. Ook Lidstaten hebben duidelijk te kennen geven geen interesse hebben zich te onderwerpen: geen enkele nationale regering of permanente vertegenwoordiger heeft zich ingeschreven in het hiervoor nog vrijwillige lobbyistenregister.

Het Europees Parlement heeft nagelaten een duidelijk standpunt in te nemen, door stemming over het transparantie rapport, dat eigenlijk gepland stond op 12 september jl., voor onbepaalde tijd uit te stellen. Hierdoor loopt het voorstel van de Commissie – dat dus al zwak is – ook nog eens het risico verder verzwakt te worden tijdens verdere onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad over het voorstel.

“Van TTIP tot het Volkswagen schandaal, burgers willen meer informatie en meer controle op de invloed van grote bedrijven. Als de EU instituties echt serieus zijn over transparantie, dan moeten ze daglicht laten schijnen op lobbyen,” concludeert Freund.

Voor meer informatie:

ALEX JOHNSON (Communications Officer)

+32 (0)2 893 24 66, ajohnson@transparency.org

DANIEL FREUND (Head of Advocacy EU Integrity)

+32 (0)4 8958 71 40, dfreund@transparency.org