indicatoren

Egmont Group: nieuwe set indicatoren voor corruptie

Lotte RooijendijkCorruptie, Extern nieuws, Feature, Publication

Amsterdam, 27 november 2018 – De nieuwe set indicatoren is goedgekeurd in een plenaire vergadering van de (voorzitters binnen de) Egmont Group, afgelopen september. Vooralsnog is de opgestelde lijst met indicatoren voor corruptie niet uitputtend en kan deze in de toekomst aangepast worden aan de hand van feedback.

De Egmont Group bestaat uit 159 Financial Intelligence Units (FIU’s). Ook Nederland beschikt over een dergelijke unit, waaraan recentelijk door accountants een groot aantal signalen van corruptie in het bedrijfsleven is gerapporteerd. Gezamenlijk bieden de aangesloten FIU’s een platform voor het op een veilige wijze uitwisselen van expertise en financiële informatie, in het kader van het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. De opgestelde set indicatoren moet worden bezien vanuit het perspectief van de FIU’s. Volgens de groep is corruptie ingestoken door het streven naar winst en zaken als hebzucht. Vanuit dat licht speelt de financial intelligence een essentiële rol in het detecteren en het vervolgen van corrupte activiteiten.

Indicatoren voor corruptie

Teneinde de samenwerking tussen de FIU’s, wetshandhavingsinstanties, financiële instellingen en andere relevante entiteiten te verbeteren en hun werkzaamheden te vergemakkelijken, is de set van corruptie-indicatoren vastgesteld. Deze indicatoren kunnen, in het kader van transacties en klantinteractie, worden ingezet bij de identificatie van corruptie en het witwassen van de opbrengsten van corruptie. De ‘Egmont Group indicatoren’ staan niet op zichzelf; zij borduren voort op reeds bestaande inspanningen van bijvoorbeeld de Financial Action Task Force (FATF) en de Wereldbank.

De indicatoren kunnen separaat worden gebruikt, of met elkaar worden gecombineerd. Uiteindelijk kan de toepassing leiden tot een vermoeden van witwassen van de opbrengsten van corruptie en/of andere misdrijven.

De ‘Egmont indicatoren’

De indicatoren van de Egmont Group zijn ingedeeld in drie categorieën; “indicators of distortions in tenders and purchasing which are relevant to procurement fraud” (indicatoren 1-14), “recipient-based indicators of unexplained wealth or income” (indicatoren 15-38) en “Payee – Based indicators” (indicatoren 39-43) en “other indicators” (indicatoren 44-55). Onder meer zijn in de lijst opgenomen:

  • Subcontractors/intermediaries brought in on business deals once a contract has already been agreed and for no obvious reason (#5);
  • Representative of a PEP (i.e. lawyer, secretary, accountant), opens bank account and purchases expensive property or luxury goods with the express intent of bypassing Customer Due Diligence (CDD) process screening for PEPs (#17);
  • Fixed Term Deposit Certificates made by companies with main purpose that the capital and interest generated from the investment should be transferred immediately to bank accounts of a political party (#31);
  • Applicant wants to open an account with an unnecessarily complex structure of economic and beneficial ownership possibly involving eclectic wealth planning arranges or bearer share companies (known to be linked to PEPs, their family members or close associates, or other officials) (#49);
  • Explanations for transactions may include the use of words and phrases often used as euphemisms for bribes (for example commission, marketing fees, surcharge etc.) (#51).

De volledige lijst met alle 55 indicatoren is beschikbaar via de website van de Egmont Group.