Gebouw van het Europees Parlement in Brussel

Tien aanbevelingen voor het Europees Parlement

Andor AdmiraalCorruptie, Ethiek, Europees, Integriteit, Omkoping, Politiek

In reactie op het corruptieschandaal in het Europees Parlement heeft Transparency International EU 10 eisen aan het Europees Parlement geformuleerd, die moeten helpen de integriteit van deze instelling beter te waarborgen:

  1. De schuldigen moeten worden opgespoord en vervolgd
  2. Het Europees Parlement moet haar interne regels voor klokkenluiders onmiddellijk laten voldoen aan de Europese klokkenluidersrichtlijn
  3. Het Presidium van het Europees Parlement mag niet langer beslissingsbevoegd zijn in kwesties die gaan over ethiek, integriteit en transparantie
  4. De procedures van het Europees Parlement moeten worden verscherpt zodat deze ethische transgressies daadwerkelijk afschrikken
  5. Er moet een nieuwe adviesraad komen voor de gedragscodes van Europarlementariërs, met onafhankelijke en externe input
  6. Er moet striktere controle komen op de vergoedingen van Europarlementariërs
  7. Het lobbyregister moet ook gaan gelden voor lobbyisten namens niet-EU-landen
  8. Europarlementariërs en hun medewerkers moeten alle ontmoetingen met vertegenwoordigers van derde landen publiceren
  9. Het Parlement moet voldoende middelen beschikbaar maken voor het monitoren van de regels rond lobby en ethiek, waarbij informatie tijdig en toegankelijk wordt gepubliceerd
  10. De Europese Commissie snel komen met haar lang beloofde voorstel voor een onafhankelijk EU-orgaan voor ethiek met onderzoek- en handhavingsbevoegdheden

Een meer uitgebreide beschrijving van de eisen van Transparency aan het Europees Parlement is, in het Engels, te vinden op https://transparency.eu/ep-10-demands/

Foto: Paolo Margari via Unsplash