Presentatie van de Integrity School

Transparency International Nederland lanceert Integrity School

Andor AdmiraalAankondigingen, Ethiek, Integriteit, Organisatie

Transparency International Nederland lanceert de Integrity School, een project dat tot doel heeft integriteit te bevorderen in alle geledingen van de samenleving. Door het aanbieden van cursussen en trainingen hoopt de anticorruptie-NGO kennis en bewustwording over integriteit te vergroten.

Het juiste doen, ook als niemand kijkt
Transparency International is met name bekend als kennisinstituut (met onder meer de publicatie van de jaarlijkse internationale Corruption Perceptions Index) en vanwege haar belangenbehartiging richting de politiek voor meer en betere regels rond transparantie en anti-corruptie. Volgens Lousewies van der Laan, directeur van Transparency International Nederland, is dat echter slechts het halve werk: “Goede regels en handhaving zijn nodig, maar soms ligt daar teveel nadruk op. Wat je eigenlijk wilt, is een cultuur van integriteit: mensen die het juiste doen, ook als niemand kijkt. Regels zijn meer een uiterste grens, iets waar je niet bij in de buurt wilt komen. Je aan de regels houden is geen waarborg voor integer handelen; het is jammer dat die twee zaken regelmatig worden verward”.

Divers aanbod aan methoden
De Integrity School is een ambitieus project waarmee Transparency International Nederland een bijdrage wil leveren aan integriteit in de samenleving, op lange termijn. De trainingen die de Integrity School aanbiedt zijn zowel in persoon als online. De Integrity School van Transparency International Nederland maakt bij het ontwikkelen van lesmateriaal gebruik van een netwerk van experts die hun kennis graag delen. Een deel bestaat uit betaalde cursussen op professioneel niveau, gericht op onder meer leidinggevenden in het bedrijfsleven en op politici. Hiermee wordt een ander deel van het aanbod gefinancierd, waaronder content voor sociale media gericht op het grote publiek. Ook stelt de Integrity School materialen beschikbaar voor integriteitsambassadeurs, vrijwilligers en bijvoorbeeld mensen in bedrijven, scholen en organisaties die bezig zijn met vragen rond integriteit, compliance en een veilige werkomgeving.

Zelfscankassa’s
Volgens Van der Laan leidt een cultuur van integriteit in een samenleving tot meer vertrouwen, en dat heeft voordelen. “Een high-trust society is in de eerste plaats een veiligere en prettigere samenleving, maar het heeft ook een economische kant. Zakendoen is makkelijker als mensen elkaar vertrouwen, dat is een bekend principe. Iets als zelfscankassa’s zie ik als monument van integriteit: dit is alleen mogelijk omdat de meeste mensen in principe bereid zijn het juiste te doen en niet alleen bezig zijn met hun eigen gewin. Dat willen we stimuleren. Integriteit gaat over zelfrespect, waarom zou je dat opgeven voor een gratis stuk kaas? Op dat sentiment willen wij bouwen. Als mensen in kleine zaken hun zelfbeeld van integriteit versterken is de kans groter dat ze bij grotere dilemma’s ook het juiste doen”.

Het begint aan de top
De initiële nadruk in het trainingsaanbod ligt bij het bedrijfsleven en in de politiek. Dit is praktisch, omdat de Integrity School hier een deel van haar financiering uit hoopt te halen, maar ook omdat hier volgens Transparency International Nederland een wereld is te winnen. Van der Laan: “We weten uit allerlei onderzoek dat de toon aan de top belangrijk is. Het is een van de redenen dat wij kritisch zijn over bijvoorbeeld het grote aantal voormalige politici dat hun contacten in de politiek te gelde maakt als lobbyist. Hiermee sturen ze het signaal uit dat het vanzelfsprekend is om vol voor je eigenbelang te gaan. Wanneer politici en bijvoorbeeld topmensen in het bedrijfsleven zich slecht bewust zijn van hun voorbeeldfunctie, dan werkt dit door in de hele samenleving”.

Ambitieuze doelstellingen
De doelstellingen van Transparency met de Integrity School zijn ambitieus, geeft Van der Laan toe: “Er is veel te zeggen over integriteit, er zijn praktische tips voor bijvoorbeeld een veilige meldcultuur op de werkvloer, elkaar aanspreken op gedrag, leiderschap en integere keuzes. Wij willen die kennis op zoveel mogelijk plekken in de samenleving delen”.

Meer informatie over de Integrity School is te vinden op https://integrityschool.nl