TI-NL neemt deel aan verschillende projecten. Hiervoor is het van belang dat deze projecten aansluiten bij de doelstellingen van TI-NL voor 2016-2018. Deze doelstellingen zijn:

  • Bewustwording en aanpak van corruptie door het Nederlandse bedrijfsleven;
  • No Impunity: privaat en publiek toezicht & handhaving;
  • Transparante lobby en de financiering van politieke partijen;
  • Ultimate Beneficial Ownership (UBO): aanpak illegale geldstromen;
  • Asset Recovery: herstel van gestolen activa (slachtoffers).

Door het mobiliseren en delen van kennis en ervaring van bestuurskundigen, juristen, accountants en andere experts, beoogt TI-NL corruptie zichtbaar te maken en daardoor beleidsmakers, ondernemingen én burgers te stimuleren om zich voor een effectieve corruptiebestrijding in te zetten. Dat gebeurt in Nederland onder andere:

  • door grote onderzoeken zoals het National Integrity System (NIS)-onderzoek, het rapport ‘Lifting the Lid on Lobbying – Enhancing Trust in Public Decision-making in the Netherlands’ en het rapport ‘Kijken in de Spiegel’ over de pensioensector;
  • door samenwerking met Transparency International Secretariat (TI-S), andere nationale TI afdelingen en organisaties in binnen en buitenland;
  • door het publiceren van policy-papers, artikelen en opiniestukken over corruptiegevoelige kwesties;
  • door voorlichting aan ministeries en de Tweede Kamer; en
  • door een actief mediabeleid.

Neem contact met ons op voor meer informatie.