rechtspraak

Expertmeeting totstandkoming Klokkenluidersinstituut

Lotte RooijendijkKlokkenluiders, Nationaal

Amsterdam, 23 september 2010 – Op 30 augustus vond een besloten expertmeeting plaats bij het CAOP te Den Haag over de totstandkoming van een klokkenluidersinstituut. Onder de deelnemers waren onder meer vertegenwoordigers van de sociale partners uit het bedrijfsleven verenigd in de Stichting van de Arbeid en uit de overheid (Verbond Sector Werkgevers Overheid en Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel verenigd in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid/ROP), de Expertgroep Klokkenluiders, ambtenaren van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en leden van het bestuur van Transparency International Nederland.

Dr. Sylvie. Bleker-van Eyk, interim directeur post-graduate opleidingen Compliance en integriteitsmanagement bij de Vrije Universiteit hield een inleiding gevolgd door discussie. De expertmeeting werd voorgezeten door mr. Paul Arlman, voorzitter van Transparency International Nederland.