Algoritme

Gemeenten controleren subsidies niet

Lotte RooijendijkNationaal

Amsterdam, 23 september 2010 – Onderzoeksbureau Jacques Necker presenteerde op 19 juni 2010 de conclusies van een analyse van 40 onderzoeken naar subsidiebeleid. Het bureau voerde dit onderzoek uit in opdracht van RTL Nieuws. Het betrof de onderzoeken van lokale rekenkamers van gemeenten van 2003 tot 2010.

Het bleek dat bij maar liefst 95% van de onderzochte gemeenten onbekend is of hun beleid doeltreffend is. In 70% van de gevallen stelden ambtenaren vooraf geen duidelijke eisen. En bij 90% wordt ook achteraf niet gecontroleerd of de subsidie heeft gewerkt. De onderzoekers stelden dat het een ernstig probleem betrof, want het gaat hier om publiek geld. Ambtenaren en gemeenteraadsleden zouden zich teveel laten leiden door hun eigen voorkeuren en vriendjespolitiek. Pas als het mis gaat komt iedereen in actie.