Publicaties in het werkgebied van Transparency International in 2010

Lotte RooijendijkCorruptie, Integriteit, Onderzoeken, Publicaties, Wetgeving

De onderwerpen waar Transparency International Nederland (TI-NL) zich op focust, zijn in 2010 dikwijls terecht gekomen in publicaties. Zo publiceerden naast TI-NL ook BIOS, International Chamber of Commerce, UN Global Compact en het World Economic Forum over deze onderwerpen. Hieronder treft u een overzicht van recente publicaties in het werkgebied van Transparency International in 2010. 

State of anti-corruption and integrity in the Netherlands, 2010, International & comparative, by Michel van Hulten. Uitgegeven door TI-NL en Saxion. Beschikbaar via deze link.

BIOS Jaarboek integriteit

In juni zijn Paul Arlman (voorzitter TI-NL) en Alphons Ranner (bestuurslid TI-NL) geïnterviewd door Suzanne Verheij en Edgar Karssing ten behoeve van het Jaarboek integriteit van het BIOS dat in november 2010 op de Dag van de Integriteit wordt uitgebracht. Tijdens het interview is onder meer gesteld dat een goede klokkenluidersregeling noodzakelijk is en dat in Nederland terdege corruptie voorkomt, maar dat de ernst er van nog niet duidelijk is. Ook is gewezen op de gevolgen voor Nederlandse bedrijven en instellingen van de nieuwe Britse wetgeving tegen omkoping. Dit komt bovenop de druk vanuit de internationale gremia zoals UNCAC, OECD conventie en GRECO (Europa).

Handreiking Belangenverstrengeling

Het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) heeft op 3 augustus 2010 een nieuwe handreiking gepubliceerd en wel over belangenverstrengeling. Belangenverstrengeling kan het vertrouwen van de burger in de overheid schaden. Zelfs ‘de schijn van’ kan al verstrekkende consequenties hebben. Als organisatie is het belangrijk om een beleid te hebben om belangenverstrengeling tegen te gaan. De handreiking helpt het beleid rondom belangenverstrengeling vorm te geven en biedt veel praktische hulpmiddelen. De handreiking geeft kort en bondig antwoord op vragen als Wat is het? Welke vormen zijn er? Hoe kan het worden voorkomen? Hoe om te gaan met een geval van belangenverstrengeling? Daarnaast wordt specifiek aandacht besteed aan financiële belangenverstrengeling.

Nieuwe en uitgebreide training toolkit van RESIST

Resisting Extortion and Solicitation in International Transactions (RESIST) is a praktische toolkit om medewerkers te trainen een adequate respons te geven op situaties waarin sprake is van afpersing of het vragen om giften. In deze toolkit die gezamenlijk is uitgegeven door het International Chamber of Commerce, Transparency International, UN Global Compact, en het World Economic Forum worden 22 ‘scenarios’ weergegeven waarin wordt weergegeven wat bedrijven tegen kunnen komen als ze te maken krijgen met afpersing of een verzoek om giften. Voor elk van de scenario’s wordt beschreven hoe je je als bedrijf hiertegen kunt wapenen en hoe je effectief kunt reageren als je toch wordt geconfronteerd met afpersing of een verzoek om giften. Klik hier voor een digitale versie van RESIST.

Transparency International Progress Report 2010: Enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention

In juli 2010 publiceerde Transparency International haar zesde voortgangsrapportage over de naleving van de OECD. Zie voor de belangrijkste bevindingen het artikel over deze publicatie. Klik hier voor de voortgangsrapportage.

GRECO Compliance Report on the Netherlands

In juni 2010 bracht de Group of States against Corruption (GRECO) het compliance Report over Nederland uit. Klik hier voor het rapport.

How to do business with respect for human rights – a guidance tool for companies

Zie ook het artikel over deze publicatie. Klik hier voor een digitale versie van deze publicatie.