TIN Symposium 2010: Hoe corrupt is Nederland en wat doen wij eraan?

Lotte RooijendijkNationaal, Symposium

Op maandag 11 oktober 2010 organiseerde Transparency International Nederland symposium “Hoe corrupt is Nederland en wat doen we er aan?” in het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Vrijwel alle sprekers – uit de wetenschap, bedrijfsleven, journalistiek en advocatuur – waren het met elkaar eens: corruptie in Nederland komt veel vaker voor dan iedereen denkt.

“Eén op de 9 Nederlanders heeft een persoonlijke ervaring met corruptie,” zo stelt Petrus van Duyne van de universiteit van Tilburg. Hoe komt het dan dat we vinden dat corruptie geen Nederlands probleem is, maar vooral in Afrika en Azië voorkomt? Dat was het onderwerp van een symposium op het Ministerie van Buitenlandse Zaken “Hoe corrupt is Nederland en wat doen wij er aan?”, georganiseerd door Transparency International Nederland (TIN).

Wereldwijd wordt Nederland nog steeds vaak gezien als een integer, en doorgaans corruptievrij land. Ondanks corruptieschandalen in onder andere de bouw en de diverse klokkenluiders affaires, scoort ons land over het algemeen goed in ranglijsten die de perceptie van integriteit per land beoordelen. Aldus Emile Kolthoff, directeur van het Bureau Integriteit (BING).

Sprekers van overheid en bedrijfsleven zetten uiteen hoe corruptie op verschillende niveaus en sectoren van de samenleving aanmerkelijke schade toebrengt waarvan ernst en inhoud vaak verborgen blijven waardoor ook in ons land het pakket van tegenmaatregelen onvoldoende blijft. “Nederland zal zijn regelgeving over corruptiebestrijding in lijn moeten brengen met de Amerikaanse en Engelse anti-omkoopwetgeving” zei Paul Arlman, voorzitter TIN.

Siem Eikelenboom, onderzoeksjournalist van het FD wijt het gebrek aan aandacht in de media aan de doofpotcultuur: “Corruptie blijft binnenskamers en de vertrekkende directeur krijgt een gouden handdruk en een zalvend persbericht.” Er bestaat angst om aangifte te doen vanwege schade voor het imago van het bedrijf en niemand wil klokkenluider worden. Vooral in het bedrijfsleven en bij de overheid en politiek overheerst het ‘oude jongens, krentenbrood’, zo stelt hij. IJzermans directeur Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie deed de toezegging het Platform Corruptiebestrijding nieuw leven in te blazen.

Klik hier voor het persbericht dat Transparency International Nederland naar aanleiding van het symposium uit heeft doen gaan.

Onderstaand vindt u het programma van het symposium en links naar de daarbij behorende presentaties.

Aanvang Einde Spreker Onderwerp
10:00 10:05 mr Paul Arlman, Voorzitter TIN Opening
10:05 10:10 Prof. Dr. J.F.D.B. Wempe, Moderator Spelregels
10:10 11:45 Panel I Darren Tap (PWC) Comparative study of existence of corruption in the Netherlands (toespraak in het Engels maar verstaat als Zuid-Afrikaan Nederlands)
Prof. Dr. J. de Haan (De Nederlandse Bank) Macro-economische gevolgen van niet-transparant gedrag
mr Arie Westerlaken (voormalig Hoofd Jur. Afdeling Philips) Corruptie concurrentieverstorend (bedrijfseconomische optiek)
Dr. E. Kolthoff (Directeur Bureau Integriteit) Corruptie concurrentieverstorend (optiek lagere overheid)
11:45 12:00 Koffiepauze
12:00 13:30 Panel II Prof. Dr. Petrus van Duyne (Universiteit van Tilburg) Hoe wordt corruptie strafrechtelijk aangepakt?
Mevrouw Willeke Slingerland, Ll. M. (Saxion Hogescholen) Waarom loopt de Nederlandse samenleving niet warm over corruptie?
De heer Siem Eikelenboom (Financieel Dagblad) Waarom zijn er zo weinig corruptie- en fraudegevallen in de media?
13:30 14:15 (Broodjes)lunch
14:15 16:00 Panel III mr R. van der Hoeven (Nauta Dutilh) Verweer van de gedaagde bij wittenboordencriminaliteit
De heer Harm Trip (Directeur Rijksrecherche) (Ambtelijke) omkoping en schending van geheimen
mr Nicholas Franssen (Ministerie van Justitie) Wat doet de wetgever?
Dr. Hans Benner (Algemene Rekenkamer) Stand van zaken integriteitszorg Rijksoverheid
Peter Cromhout, CPA (PwC) Alternative approach
16:00 Sluiting