Interview met Patrick Ploeger van De Brauw

Lotte RooijendijkNationaal, Organisatie

In januari organiseerde De Brauw Blackstone Westbroek een Corruption seminar. Over dit seminar en andere activiteiten van De Brauw leest u in het interview met Patrick Ploeger. Hij begon in 1998 als advocaat bij De Brauw en is daar sinds 2007 partner. Patrick Ploeger maakt deel uit van de sectie Regulatory & Criminal Enforcement, een sectie die bestaat uit 15 advocaten en die met name gespecialiseerd is in het bijstaan van cliënten bij handhaving door binnenlandse en buitenlandse toezichthouders,  internationale sanctie- en boycotvraagstukken, strafrechtelijke onderzoeken en procedures.

Welke diensten of producten biedt De Brauw aan op het terrein van corruptiebestrijding, het bevorderen van transparantie en integriteit?

Op het gebied van corruptie vallen onze werkzaamheden in wezen in twee delen uiteen. Ten eerste adviseren wij cliënten over het opzetten en implementeren van anti-corruptie compliance programma’s en adviseren wij over corruptie en omkoping in het algemeen. Ten tweede staan wij cliënten bij indien zij geconfronteerd worden met mogelijke corruptie binnen hun organisatie. Wanneer er signalen zijn van corruptie worden wij bijvoorbeeld regelmatig gevraagd om een intern onderzoek voor onze cliënten uit te voeren om vast te stellen wat er precies gebeurd is. Een dergelijk onderzoek stelt onze cliënten in staat om te bepalen welke vervolgstappen moeten worden genomen, bijvoorbeeld disciplinaire of arbeidsrechtelijke maatregelen, aangifte, melding aan toezichthouders, etc. Verder staan wij cliënten bij in de strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en civiele procedures die zich bij corruptiegevallen kunnen voordoen. Een recent voorbeeld hiervan is onze bijstand aan het Philips Pensioenfonds in verband met de vastgoedfraude. Ook indien buitenlandse autoriteiten, zoals de Department of Justice en de SEC in de Verenigde Staten, handhavend optreden staan wij onze cliënten daarin bij.

Recentelijk organiseerde De Brauw een Corruption seminar, kan je hier kort iets over vertellen? 

In januari hebben wij een seminar over corruptie georganiseerd. De directe aanleiding daarvoor was de door ons waargenomen toegenomen aandacht bij onze cliënten voor (anti-)corruptie. Dit is primair ingegeven door de UK Bribery Act die binnenkort van kracht wordt. Deze wet kent een ruime extraterritoriale werking en kan dus ook op veel Nederlandse ondernemingen van toepassing zijn. De wet roept bij onze cliënten veel vragen op, onder meer ten aanzien van de vereisten aan hun anti-corruptie compliance programma’s. Verder blijven de Amerikaanse autoriteiten in de handhaving van de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) zeer actief. Ook dat vestigt de aandacht op het belang van anti-corruptie compliance programma’s binnen ondernemingen.

Tijdens het seminar gaven Jonathan Cotton, advocaat bij Slaughter and May, en Matthew Friedrich, advocaat bij Boies, Schiller & Flexner en voormalig assistant attorney-general bij de US Department of Justice, een introductie op de UK Bribery Act en de  FCPA en de actuele ontwikkelingen in dit verband. Marnix Somsen, ook partner bij De Brauw in de Regulatory & Criminal Enforcement praktijk, ging ten slotte in op de Nederlandse regelgeving en de vragen en dilemma’s waarmee ondernemingen te maken krijgen indien een geval van corruptie wordt gesignaleerd. Overigens signaleerde Marnix dat de daadwerkelijke handhaving door de Nederlandse autoriteiten van vermoede omkoping in het buitenland vooralsnog gering lijkt te zijn.

Dat er op dit moment veel aandacht voor deze onderwerpen is, blijkt uit het gegeven dat er ca. 80 deelnemers aan het seminar waren, voornamelijk juristen en compliance officers van multinationaal opererende ondernemingen.

Zijn er in de komende 12 maanden belangrijke ontwikkelingen op het gebied van corruptiebestrijding waar jullie je op richten?

De inwerkingtreding van de UK Bribery Act later dit jaar zal naar onze inschatting in de komende periode de belangrijkste ontwikkeling op het gebied van corruptiebestrijding zijn. Daarbij zijn onder meer interessante vragen hoe de Serious Fraud Office naleving van de UK Bribery Act zal handhaven en hoe verschillende bepalingen daarvan in de praktijk (en door de rechter) zullen worden uitgelegd. Daarnaast blijft de handhaving van de Foreign Corrupt Practices Act onderwerp van aandacht. Daarin zijn diverse trends te ontwaren die van belang zijn voor onze cliënten. Ook de wijze waarop Nederland opvolging geeft aan het OECD-regime met betrekking tot corruptie volgen we op de voet.

Op welke terreinen zouden De Brauw en TIN mogelijk kunnen samenwerken?

Eigenlijk op elk terrein dat verband houdt met corruptie, zowel in Nederland als daarbuiten. Wij hebben met name ook veel ervaring met Amerikaanse autoriteiten, en delen die graag met TIN. Daarnaast kan worden gedacht aan het ontwerp van model-compliance programma’s en de wijze van omgang met de veelal indringende handhaving door met name de Amerikaanse – en naar verwachting straks ook Engelse – autoriteiten. Daarin zijn namelijk telkens terugkerende thema’s te ontwaren.

Waarvoor kunnen lezers van de nieuwsbrief De Brauw benaderen?

Voor advies en bijstand op alle hierboven genoemde onderwerpen. Wij helpen en denken graag mee, ook als klankbord of sparring partner, en in voorkomende gevallen ook pro bono.

Nadere informatie over De Brauw is te vinden op www.debrauw.com