Aandacht voor integriteit in de sport urgent!

Anne Scheltema BeduinUncategorized

Arnhem – Op donderdag 16 februari 2012 hield TIN in samenwerking met NOC*NSF haar congres over Integriteit in de Sport. Ruim honderd aanwezigen kregen in een drietal panelsessies een brede kijk op de problematiek van ethiek in de sport, de ontwikkeling van het professionalisme, corruptie en doping in de sport, sport en recht, de rol van klokkenluiders, de overheid en de sportsponsoren. In een wereld waar match-fixing schering en inslag is weten we niet meer of we naar de ‘echte’ wedstrijd kijken. Journalisten durven er niet over te schrijven, omdat zware georganiseerde misdaad hen bedreigt. Integriteitsbevordering in de sport is gebaat bij urgentiebesef. Of het nu gaat om vernieuwing in de arbitrage, doordenking van de mogelijkheden tot handhaving in het verenigingsrecht tot en met adequate inrichting van meldpunten en klokkenluidersbescherming. Als de intenties gedeeld worden, de agenda daarmee in lijn is en wordt uitgewerkt met de juiste competenties is het resultaat dat telt. Het vertrouwen in de sport is zeer laag is en de sector doodziek. Bewustwording en commitment zijn voorwaarden voor een integere sportbeoefening en -organisatie. TIN & NOC*NSF kunnen terugzien op een geslaagd event. Lees hier het verslag