Huis

TI Nederland positief-kritisch over Huis voor Klokkenluiders

Lotte RooijendijkKlokkenluiders, Nationaal, Publicaties, Wetgeving

Amsterdam, 6 september 2013 – Gisteren heeft Transparency International, onder meer bekend van de jaarlijkse wereldwijde corruptie-index, haar discussienota over het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders aan de Tweede Kamer gezonden. Zij pleit voor meer discussie en studie voordat het voorstel wordt aangenomen omdat het nog niet voldoende is uitgewerkt. Zonder een goede wet komen klokkenluiders van de regen in de drup.

De belangrijkste aandachtspunten zijn: anonimiteit van melder en beklaagde vanaf het moment van melding tot een eventueel eindrapport; meer aandacht voor de misstand zelf en minder voor de klokkenluider en als hoofdregel intern melden. Melding en onderzoek moeten plaatsvinden bij verschillende externe instanties met behoorlijke bevoegdheden en waarborgen. De bestaande instanties moeten  alerter zijn op misstanden en de huidige wettelijke bepalingen daarover handhaven.

Transparency is verheugd over het feit dat recentelijk de door haar aangedragen inzichten al zijn verwerkt in wijzigingen en amendementen.

Ondergaand de stukken:

In de eerste week van oktober wordt de initiatiefwet in de tweede kamer besproken. Zie voor meer dossier 33258 op overheid.nl.