Ondernemers nauwelijks op de hoogte van anticorruptie wetgeving

Anne Scheltema BeduinNationaal, Onderzoeken, Private sector, Wetgeving

Amsterdam, 8 januari 2014 – Zijn ondernemers bekend met buitenlandse anticorruptie wetgeving? In opdracht van BDO onderzocht* TNS/Nipo de mate waarin Nederlandse ondernemers bekend zijn met deze internationale anti-bribery en corruptie wet- en regelgeving. Want de opgelegde boetes bij het niet naleven van de regelgeving kunnen groot zijn, net zoals de bijbehorende reputatieschade.

​Fraude en corruptie zorgt wereldwijd voor een schade van 2.600 miljard US-dollar per jaar, schat het World Economic Forum. Diverse landen voeren dan ook steeds striktere wetgeving in om fraude en corruptie tegen te gaan. Twee daarvan, de UK Bribery Act en de USA Foreign Corrupt Practices Act, nemen ook Nederlandse organisaties die internationaal opereren in het vizier.

Hieronder treft u de belangrijkste resultaten van het onderzoek aan. Wilt u meer informatie over het thema corruptie, kijk dan op www.bdo.nl/anticorruptie of neem contact op met een van onze adviseurs.

Waar ligt de verantwoordelijkheid voor het thema corruptie binnen uw organisatie?

De verantwoordelijkheid voor corruptie(preventie) hoort volgens de buitenlandse anticorruptie wet- en regelgeving niet alleen op directieniveau te liggen, maar ook in de business zelf en bij stafafdelingen als Compliance en Juridische Zaken. Van de respondenten antwoordde 84% ‘de directie’, 27 procent zegt ‘de afdeling compliance’ en nog eens 27 procent ‘in de business’.

Aan welke regelgeving dient uw organisatie te voldoen op het gebied van corruptie?

Bijna een derde van de bedrijven geeft aan dat zij niet weten aan welke wetgeving zij dienen te voldoen (29%). Dit is een zorgelijk signaal aangezien deze bedrijven potentieel een groot risico lopen indien niet voldaan wordt aan relevante wet- en regelgeving. Een op de vijf bedrijven geeft aan niet te hoeven voldoen aan een bepaalde wetgeving (19%).

Heeft u beheersmaatregelen ingericht om corruptie tegen te gaan?

De aanwezigheid van adequate anti-corruptie procedures kunnen de eventuele strafmaat, bij de constatering van corruptie verminderen. Uit nadere analyse blijkt dat vier op de tien bedrijven op de hoogte is van deze preventieve maatregelen die volgens de Bribery Act (UK) op orde moeten zijn (41%).

Heeft u een risico-assessment gedaan op het gebied van corruptie?

Vier op de tien bedrijven heeft een risico assessment op het gebied van corruptie uitgevoerd (41%). Bedrijven die een risico assessment hebben uitgevoerd laten een heel divers beeld zien in wat ze precies hebben gedaan:
 • “Activiteiten beoordeeld en gekeken waar de mogelijke problemen liggen bij mensen.”
 • “Interviews gehouden met alle mensen die er mee te maken zouden kunnen hebben.”

Iets meer dan de helft van de bedrijven heeft echter geen risico assessment gedaan uitgevoerd op het gebied van corruptie (53%). Bedrijven die geen risico assessment hebben uitgevoerd geven vooral aan dat dit komt omdat het risico op corruptie heel klein is en omdat er vooralsnog geen reden toe is geweest. Een greep uit de reacties:

  • “Wij zijn een kleine onderneming en hebben vrij goed in de peiling wat er gebeurt.”
  • “Het is bij ons niet van toepassing.”
  • “We hebben nog niet met echte corruptie te maken gehad.”
  • “We zijn nog niet zover.”
  • “Wij denken te weten waar de risico’s liggen en daar handelen we naar.”

Deze resultaten schetsen het beeld dat een groot deel van de organisaties (53% en 65%) een response-plan kunnen implementeren of verbeteren.

Krijgt u wel eens vragen vanuit de RvC omtrent de (beheersing van) corruptie?

Tevens is het onderwerp corruptie onderbelicht bij de RvC van 76% van de organisaties.

Heeft corruptie in het land waar uw organisatie zaken wilde doen, u er ooit van weerhouden die zaken te doen of weerhouden (additionele) investeringen te doen?

Griekenland, Rusland, China, Angola, Kenia, Polen zijn een paar landen die worden genoemd, waar een bedrijf zich er ooit van weerhouden heeft om zaken of investeringen te doen. Sommige bedrijven willen echter niet aangeven om welke landen het gaat.
____
*Het onderzoek is uitgevoerd door middel van telefonisch veldwerk. Het veldwerk heeft gelopen in het najaar van 2013 onder Nederlandse bedrijven banden hebben met het buitenland (import, export of een vestiging in het buitenland) en minstens 50 KWP hebben (KWP staat voor Klasse Werkzame Personen; iedereen die 15 uur of meer in het bedrijf werkt, telt als één persoon). In totaal zijn 75 personen benaderd die (mede) verantwoordelijk zijn voor beleid op het gebied van risicomanagement en/of compliance.