fraudegevallen

NRC artikel over omkoping

Anne Scheltema BeduinExtern nieuws, Media, Omkoping, Onderzoeken, Private sector, Schikkingen, Witwassen

Amsterdam, 24 februari 2014 – Op 18 februari j.l. publiceerde het NRC een artikel over omkoping. Het artikel past binnen de ontwikkeling die TI-NL in Nederland de afgelopen jaren heeft zien plaatsvinden: er komt steeds meer aandacht voor transparantie. Steeds vaker staan de kranten vol met artikelen over corruptie, fraude en omkoping. Zowel binnen overheid, als bedrijfsleven, sport en zelfs wetenschap.

Het artikel laat zien dat zelfs nu Nederland goed scoort op de Transparency International Corruption Perception Index (rank 8) en op de Bribe Payers Index (rank 1),  dit niet inhoudt dat er geen werk te doen is. Sterker nog, de titel van het artikel “Volle dossierkasten bij fraudeadvocaten” impliceert dat er nog veel werk te doen valt.

Dit sluit aan bij de door TI-NL uitgevoerde NIS studie, waar werd geconcludeerd:

“Recente corruptieschandalen op verschillende overheidsniveaus en in de private sector en daarnaast een toenemende internationale druk om corruptie te bestrijden in met name de internationale handel en dienstverlening, vereisen een hernieuwde aandacht voor maatregelen om de integriteit en transparantie te vergroten.”

Voor meer informatie over het NIS rapport: Aanbevelingen uit de NIS LandenstudieTI NL Samenvatting en National Integrity System The Netherlands.

Voor het NRC artikel van 18 februari 2014, klik op deze link.