rechtspraak

Open brief TI-NL over Klokkenluidersbescherming

Anne Scheltema BeduinKlokkenluiders, Media, Nationaal, Wetgeving

Amsterdam, 7 februari 2014 –  Dinsdag 11 februari a.s. staat door de Commissie Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken (BZK/AZ),een voorbereidend onderzoek geagendeerd over het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders. TI-NL heeft een open brief geschreven aan deze Commissie waarin zij haar zorgen uit over dit wetsvoorstel.

TI-NL pleit al jaren voor een goede regeling voor het melden van misstanden en het beschermen van degenen die de melding doen. De drie belangrijkste punten uit de open brief zijn de noodzaak van strikte scheiding tussen de functies advies, ondersteuning en verwijzing enerzijds en onderzoek en oordeel anderzijds, bescherming van de ‘beklaagde’ organisatie of persoon en het bestaan van sluitende regelingen voor het bedrijfsleven.

TI-NL hoopt het gesprek aan te kunnen gaan met de Commissie, teneinde transparantie en integriteit in Nederland duurzaam te bevorderen.

Lees hier de TI-NL brief Klokkenluidersbescherming.