Van egaal speelveld naar hellend vlak of omgekeerd?

Anne Scheltema BeduinNationaal, Onderzoeken, Publicaties, Publication, Wetgeving

Amsterdam, 14 april 2014 – Graag maken wij u attent op de bijdrage van Joost Wiebenga, bestuurslid van Transparency International Nederland, in het boek ‘Ondernemen zonder Corruptie’.

Hij bepleit dat Justitie – wellicht met aanpassing van wetgeving – gebruik zou moeten maken van de Amerikaanse technieken en methoden om corruptiezaken aan te pakken. Het zal, aldus Wiebenga, de belastingbetaler in deze barre economische tijden zeker geen windeieren opleveren. Welke methoden en technieken dat zijn, leest u in zijn hoofdstuk: Joost Wiebenga, Van egaal speelveld naar hellend vlak of omgekeerd?

Aanbevolen citeerwijze: Joost Wiebenga, Van egaal speelveld naar hellend vlak of omgekeerd?, hoofdstuk in Ondernemen zonder Corruptie, p. 160-200, Kluwer, Deventer 2013, onder redactie van mr. M.J. van Woerden, mr. M. Jurgens, prof. dr. S.P. Kaptein en Mr. J.T.C. Lelieveld.