Think Tank

Adviespunt klokkenluiders publiceert artikel juridisch kader

Anne Scheltema BeduinKlokkenluiders, Kwesties, Nieuws, Publicaties

Amsterdam, 27 juni 2014 – Vorige week publiceerde Hannah de Jong een interessant artikel over het juridisch kader voor klokkenluiders. Het artikel benadrukt het belang van een veilig meldklimaat, naast een duidelijke klokkenluidersregeling. Zowel de juridische basis voor klokkenluiden bij de overheid als in het bedrijfsleven komen aan bod. Ook verplichtingen uit buitenlandse wetgeving, zoals de UK Bribery Act 2010 worden genoemd.

Interessant is de analyse van de jurisprudentie. Uitgangspunt in de Nederlandse rechtspraak blijft geheimhoudingsplicht van de werknemer ten opzichte van de werkgever. Een beroep op de vrijheid van meningsuiting bij het melden van een misstand is daarbij kansloos. Overigens ook de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van Mens toont aan dat het beroep op de vrijheid van meningsuiting voor klokkenluiders niet onbegrensd is. Daarbij geeft het Hof de volgende criteria:

  1. Het algemeen belang dat met de onthulling is gediend
  2. De wijze waarop de informatie is onthuld
  3. Het waarheidsgehalte van de onthulde informatie
  4. Het motief van de klokkenluider
  5. De schade die de werkgever door de onthulling lijdt
  6. De zwaarte van de opgelegde sanctie

Het artikel sluit af met een oproep aan werkgevers te zorgen voor een laagdrempelige regeling voor het melden van misstanden. Naast een goede regeling waarbij werknemers weten waar ze aan toe zijn bij een melding is een veilig meldklimaat een absoluut vereiste. Binnen een gezonde bedrijfscultuur wordt het intern melden van misstanden aangemoedigd en behoeven melders niet te vrezen voor hun positie.

Lees hier het volledige artikel.