KPMG

Fraude kost wereldwijd ongeveer $ 3,7 biljoen

Anne Scheltema BeduinInternationaal, Kwesties, Media, Nieuws, Onderzoeken

Amsterdam, 4 juni 2014 – De Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) heeft uitgerekend dat fraude jaarlijks 5% van de omzet van bedrijven kost. Omgerekend naar het bruto wereldwijd product (gross world product), levert dit een kostenpost van 3,7 biljoen dollar op (3,7 trillion).

De ACFE maakt jaarlijks een Report to the Nations op, waarmee zij compliance afdelingen van bedrijven helpt hun budget te rechtvaardigen en business modellen op te stellen. In het rapport van 2014 heeft ACFE 100 landen en 1,483 fraudezaken tussen oktober 2013 en december 2013 onderzocht. Hieruit kwam naar voren dat de gemiddelde kosten van beroepsmatige fraude $145,000 was, waarbij in 22 procent van de zaken de kosten boven de miljoen dollar kwamen.

Ook bleek dat kleine bedrijven het meest lijden onder beroepsmatige fraude. De risico’s verschillen tussen kleine en grote bedrijven. Zo zorgt bijvoorbeeld geknoei met checks bij kleine bedrijven voor 22% van de kosten, tegen 7% bij grote(re) bedrijven.

De sectoren die het meest gevoelig bleken voor fraude zijn banken en financiële dienstverleners, overheid en gemeenten, en productiebedrijven.

Lees hier het volledige artikel uit Compliance Week.