Een nieuw wapen in de bestrijding van corruptie: Collective Action

Anne Scheltema BeduinKwesties, Media, News, Nieuws, Organisatie, Uncategorized

Hoofddorp, 30 augustus 2014 – Graag delen wij met u een artikel met de titel Collective action: a New approach to combat corruption van B. Horrowitz. Horrowitz is executive director van het International Business Leaders Forum in Rusland. In deze serie van drie artikelen introduceert Horrowitz het concept Collective Action en legt hij uit hoe bedrijven dit kunnen gebruiken in hun gevecht tegen corruptie.

 

In het eerste artikel laat de auteur zien dat Collective Action niet nieuw is. Het is een begrip dat gebruikt wordt om samenwerkingsverbanden tussen het bedrijfsleven, de overheid en andere onderdelen van de samenleving aan te geven. Het doel van deze samenwerking is vaak sociale ontwikkeling stimuleren. De bijdrage van bedrijven bestaat uit ervaring, informatie, data en managementstructuren om corruptie-vrije zones te creëren. Collective Action zorgt ervoor dat deze capaciteit beter benut kan worden door samenwerking met de overheid en andere organisaties. Sinds kort gebeurt dit steeds meer om de corruptie te bestrijden.

 

In het tweede deel van de serie laat Horrowitz zien waarom bedrijven er baat bij hebben om door middel van Collective Action de corruptie te bestrijden. Voor bedrijven die zich inzetten voor good governance, is het zinvol om deze praktijk ook terug te zien in sectoren en landen waar zij in investeren. Dit zorgt namelijk voor een level playing field. Er zijn echter ook risico’s aan verbonden, zoals ten aanzien van de concurrent of een overheid die het niet zo nauw neemt met de regels. Collectieve samenwerking kan deze risico’s mitigeren en tegelijkertijd een nieuwe integriteitsstandaard stellen.

 

Screen Shot, Collective Action 2014-08-25 at 7.06.52 AM

In het derde deel van de serie worden verschillende benaderingen van Collective Action nader bekeken. Over het algemeen kan gesteld worden dat de verschillende vormen van Collective Action samenhangen met de mate van handhaving van de betrokkenen. Hier worden drie voorbeelden gegeven, hoewel de daadwerkelijke grenzen tussen de drie niet zo strikt zijn. Vrijwillige verklaringen vormen de meest vrijblijvende vormen van Collective Action, maar ze zijn wel een begin. Vaak gaan deze gepaard met gezamenlijke activiteiten, zoals bewustzijn-trainingen. Standaardstellingsinitiatieven zijn minder vrijblijvend en zijn er op gericht om anti-corruptie standaarden te harmoniseren tussen de verschillende deelnemers. Op het hoogste niveau vinden we integriteitspacten, die vaak gemonitord worden door een externe partij. Ze worden streng gehandhaafd, maar zijn tegelijkertijd ook het moeilijkst om te organiseren.

 

In de toekomst zal Horrowitz dieper ingaan op de verschillende vormen van Collective Action. Case studies zullen laten zien hoe een Collective Action succesvol kan zijn. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden.