Uitbreiding “corporate liability” in de UK

Anne Scheltema BeduinInternationaal, Kwesties, Media, News, Nieuws, Wetgeving

Amsterdam, 12 september 2014 – Er komt steeds meer steun in de Britse regering voor wijziging van Sectie 7 van de 2010 UK Bribery Act, waarin beoogd wordt het falen van een bedrijf te voorkomen dat een aan het bedrijf ‘geassocieerde persoon’ economische misdrijven pleegt strafbaar te stellen. Dat zei David Green CB QC, directeur van het UK Serious Fraud Office (SFO), begin deze maand tijdens een symposium van Cambridge.

Op dit moment zijn bedrijven al aansprakelijkheid als zij niet voorkomen dat ‘geassocieerde personen’ omkoping plegen waar het bedrijf van profiteert, tenzij het bedrijf ten tijde van het misdrijf beschikte over adequate middelen ter preventie hiervan. Deze Sectie 7 zal dus als het aan de Engelse overheid ligt uitgebreid worden naar alle economische misdrijven. Of een persoon ‘geassocieerd’ is aan het bedrijf, hangt af van alle omstandigheden van het geval. Het kan bijvoorbeeld een werknemer, agent of dochterbedrijf zijn.

Critici zeggen dat deze uitbreiding van de regel een goudmijntje zal zijn voor de compliance & monitoring sector, maar dat kleine en middelgrote bedrijven in de problemen zouden kunnen komen om aan de strengere regelgeving te voldoen.

Vanwege de lange arm van de Britse SFO zal deze regelgeving niet alleen van toepassing zijn op Britse bedrijven, maar tevens op Nederlandse bedrijven die “which carries on a business, or part of a business, in any part of the United Kingdom”.

Tevens wordt er overwogen een vergelijkbaar artikel toe te voegen aan de 2010 Bribery Act, op grond waarvan het niet rapporteren van economische misdrijven door bedrijven strafbaar wordt gesteld.

Ook zal binnenkort het eerste Britse nationale actieplan tegen corruptie gelanceerd worden.