ISO 37001: Nieuwe standaard voor anti-omkoping management

Anne Scheltema BeduinInternationaal, Kwesties, News, Nieuws

Amsterdam, 29 oktober 2014 – De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) werkt aan een nieuwe standaard om anti-omkoping management te normeren, ISO 37001. De ISO is een internationale organisatie, die als samenwerkingsverband van 164 nationale standaardisatieorganisaties internationale normen vaststelt. Het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) is de Nederlandse organisatie die Nederlandse uitgaven van de ISO-standaarden beheert en ontwikkelt.

Begin 2015 zal een eerste conceptversie beschikbaar moeten komen voor publiek commentaar. Het is de bedoeling dat de standaard in 2016 op de markt komt, en controleerbaar wordt.

Doel van de standaard is het bevorderen van een level playing field. Als alle bedrijven die willen meedingen naar bepaalde internationale contracten verplicht worden de ethische en compliance standaarden na te leven, zal dit leiden tot meer gelijkheid tussen bedrijven uit verschillende landen met verschillende nationale normen en waarden. Zowel private, als publieke en non-profit organisaties kunnen adressant zijn van de standaard.

ISO 37001 volgt op de ontwikkeling van de standaard BS 10500, door ontwikkelaar BSI. BS 10500 is een “reactie op een nieuw tijdperk met strengere wetshandhaving en met minder tolerantie ten aanzien van corruptie en omkoping. (…) De norm wordt vooral aanbevolen voor sectoren die een groter gevaar lopen, zoals de bouwsector, technische sector, mijnbouwsector en nutssector”, aldus de website.

TI-NL zal de ontwikkeling van deze standaard op de voet volgen en u hier verder van op de hoogte houden.

Lees ook de ISO Focus over een level playing field.